صفحه اصلی / عمومی / مهم‌ترین مسابقات ورزشی ۲۷ تیرماه در سایت بتکارت

مهم‌ترین مسابقات ورزشی ۲۷ تیرماه در سایت بتکارت

ad banner

در مجلۀ ورزشی بتکارت به صورت روزانه شما را از مهم‌ترین مسابقات ورزشی با خبر می‌کنیم.

با بتکارت پیش بینی کنید

مهم‌ترین مسابقات ورزشی ۲۷ تیر ماه

فوتبال – لیگ برتر خلیج فارس ایران
تراکتور- سپاهان

در روز ۲۷ تیر ۱۳۹۹ از ساعت ۲۰:۱۵ دو تیم تراکتور و سپاهان به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این بازی از هفته ۲۵ لیگ برتر ایران و در ورزشگاه خانگی تیم تراکتور استادیوم یادگار امام برگزار خواهد شد.  هر دو تیم شرایط تقریبا مشابهی را در جدول رده بندی دارند. تیم میزبان با ۴۱ امتیاز در رده چهارم و سپاهان با ۴۲ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد و هر دو تیم در صورت پیروزی می‌توانند جایگاه خود را در جدول ارتقا ببخشند. لازم به ذکر است تراکتور از پنج بازی قبلی خود در لیگ دو پیروزی، یک تساوی و دو شکست بدست آورده و سهم سپاهان یک پیروزی، سه تساوی و یک شکست بوده است.  بهترین گلزن تراکتور در حال حاضر امیر احسان حاج صفی و ساسان انصاری به صورت مشترک با ۵ گل زده و برای سپاهان کیروش استنلی با ۷ گل زده می‌باشند. تراکتور تاکنون ۲۷ گل زده و ۲۰ گل دریافت کرده و تفاضل +۷ را به نام خود ثبت کرده است. سپاهان نیز با ۳۳ گل زده و ۱۶ گل خورده تفاضل +۱۷ را به خود اختصاص داده است.

8757

فوتبال – لیگ برتر خلیج فارس ایران
پارس جنوبی- شهر خودرو

در روز ۲۷ تیر ۱۳۹۹ از ساعت ۲۰:۳۰ دو تیم پارس جنوبی و شهر خودرو به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این بازی از هفته ۲۵ لیگ برتر ایران و در ورزشگاه خانگی تیم پارس جنوبی استادیوم تختی جم برگزار خواهد شد. هر دو تیم شرایط تقریبا مشابهی را در جدول رده بندی دارند. تیم میزبان با ۲۱ امتیاز در رده سیزدهم و شهر خودرو با ۴۲ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد و هر دو تیم در صورت پیروزی می‌توانند جایگاه خود را در جدول ارتقا ببخشند. لازم به ذکر است پارس جنوبی از پنج بازی قبلی خود در لیگ یک پیروزی، سه تساوی و یک شکست بدست آورده و سهم شهر خودرو سه پیروزی، یک تساوی و یک شکست بوده است. بهترین گلزن پارس جنوبی در حال حاضر محمد نوری با ۸ گل زده و برای شهر خودرو سعید صادقی با ۴ گل زده می‌باشند. پارس جنوبی تاکنون ۱۷ گل زده و ۲۳ گل دریافت کرده و تفاضل -۶ را به نام خود ثبت کرده است. شهر خودرو نیز با ۲۳ گل زده و ۱۸ گل خورده تفاضل +۶ را به خود اختصاص داده است.

فوتبال – لیگ برتر خلیج فارس ایران
گل گهر سیرجان- شاهین بوشهر

در روز ۲۷ تیر ۱۳۹۹ از ساعت ۲۰:۳۰ دو تیم گل گهر سیرجان و شاهین بوشهر به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این بازی از هفته ۲۵ لیگ برتر ایران و در ورزشگاه خانگی تیم گل گهر استادیوم امام علی برگزار خواهد شد.  هر دو تیم شرایط تقریبا مشابهی را در جدول رده بندی دارند. تیم میزبان با ۱۹ امتیاز در رده پانزدهم و شاهین بوشهر با ۱۷ امتیاز در رده شانزدهم جدول قرار دارد و هر دو تیم در صورت پیروزی می‌توانند جایگاه خود را در جدول ارتقا ببخشند. لازم به ذکر است گل گهر از پنج بازی قبلی خود در لیگ دو پیروزی و سه شکست بدست آورده و سهم شاهین یک پیروزی، یک تساوی و سه شکست بوده است.  بهترین گلزن گل گهر در حال حاضر امیر یونس شاکری با ۴ گل زده و برای شاهین حسین مالکی با ۷ گل زده می‌باشند. گل گهر تاکنون ۱۲ گل زده و ۲۴ گل دریافت کرده و تفاضل -۱۲ را به نام خود ثبت کرده است. شاهین نیز با ۱۹ گل زده و ۴۵ گل خورده تفاضل -۲۶ را به خود اختصاص داده است.

0058

فوتبال – لیگ برتر خلیج فارس ایران
نساجی مازندران- نفت مسجد سلیمان

در روز ۲۷ تیر ۱۳۹۹ از ساعت ۲۱:۰۰ دو تیم نساجی مازندران و نفت مسجد سلیمان به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این بازی از هفته ۲۵ لیگ برتر ایران و در ورزشگاه خانگی تیم نساجی استادیوم شهید وطنی برگزار خواهد شد.  هر دو تیم شرایط تقریبا مشابهی را در جدول رده بندی دارند. تیم میزبان با ۲۷ امتیاز در رده نهم و نفت با ۳۲ امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارد و هر دو تیم در صورت پیروزی می‌توانند جایگاه خود را در جدول ارتقا ببخشند. لازم به ذکر است نساجی از پنج بازی قبلی خود در لیگ دو پیروزی، دو تساوی و یک شکست بدست آورده و سهم نفت یک پیروزی، سه تساوی و یک شکست بوده است.  بهترین گلزن نساجی در حال حاضر علی شجاعی با ۴ گل زده و برای نفت عماد میرجوان با ۵ گل زده می‌باشند. نساجی تاکنون ۲۴ گل زده و ۲۸ گل دریافت کرده و تفاضل -۴ را به نام خود ثبت کرده است. نفت نیز با ۱۹ گل زده و ۱۵ گل خورده تفاضل +۴ را به خود اختصاص داده است.

فوتبال – لیگ برتر خلیج فارس ایران
سایپا- پیکان

در روز ۲۷ تیر ۱۳۹۹ از ساعت ۲۱:۰۰ دو تیم سایپا و پیکان به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این بازی از هفته ۲۵ لیگ برتر ایران و در ورزشگاه خانگی تیم سایپا استادیوم پاس قوامین برگزار خواهد شد. هر دو تیم شرایط تقریبا مشابهی را در جدول رده بندی دارند. تیم میزبان با ۲۲ امتیاز در رده دوازدهم و پیکان با ۲۱ امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارد و هر دو تیم در صورت پیروزی می‌توانند جایگاه خود را در جدول ارتقا ببخشند. لازم به ذکر است سایپا از پنج بازی قبلی خود در لیگ سه تساوی و دو شکست بدست آورده و سهم پیکان دو پیروزی، یک تساوی و دو شکست بوده است.  بهترین گلزن سایپا در حال حاضر محمدرضا سلیمانی با ۶ گل زده و برای پیکان شهریار مغانلو با ۱۲ گل زده می‌باشند. سایپا تاکنون ۲۲ گل زده و ۳۱ گل دریافت کرده و تفاضل -۹ را به نام خود ثبت کرده است. پیکان نیز با ۳۵ گل زده و ۴۲ گل خورده تفاضل -۷ را به خود اختصاص داده است.

فوتبال – لیگ برتر خلیج فارس ایران
نفت آبادان- استقلال

در روز ۲۷ تیر ۱۳۹۹ از ساعت ۲۱:۰۰ دو تیم نفت آبادان و استقلال به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این بازی از هفته ۲۵ لیگ برتر ایران و در ورزشگاه خانگی تیم نفت استادیوم تختی برگزار خواهد شد. هر دو تیم شرایط تقریبا مشابهی را در جدول رده بندی دارند. تیم میزبان با ۳۸ امتیاز در رده ششم و استقلال با ۳۷ امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد و هر دو تیم در صورت پیروزی می‌توانند جایگاه خود را در جدول ارتقا ببخشند. لازم به ذکر است نفت از پنج بازی قبلی خود در لیگ یک پیروزی، دو تساوی و دو شکست بدست آورده و سهم استقلال دو پیروزی، یک تساوی و دو شکست بوده است. بهترین گلزن نفت در حال حاضر عیسی آل کثیر با ۱۰ گل زده و برای استقلال مهدی قائدی با ۹ گل زده می‌باشند. نفت تاکنون ۲۵ گل زده و ۲۶ گل دریافت کرده و تفاضل -۱ را به نام خود ثبت کرده است. استقلال نیز با ۴۱ گل زده و ۲۵ گل خورده تفاضل +۱۶ را به خود اختصاص داده است.

0457

با بتکارت پیش بینی کنید

bomb 5
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

درباره تیم محتوای بتکارت

آواتار تیم محتوای بتکارت

این مطالب را نیز ببینید!

معرفی بهترین کانال‌های پروکسی تلگرام

معرفی بهترین کانال‌های پروکسی تلگرام + فهرست تمام کانال ها

تلگرام یکی از بهترین شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی است. که در کشورهای مختلف طرفداران زیادی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *