صفحه اصلی / عمومی / معرفی اسبدوانی بندر ترکمن

معرفی اسبدوانی بندر ترکمن

ad banner اسبدوانی بندرترکمن

بدون تردید علاقه وافر تركمن ها به اسب كه حتی یكی از نژادهای اسب به نام این قوم ثبت شده، از دلایل اصلی برگزاری مسابقات كورس اسبدوانی ترکمن به صورت منظم پس از احداث مجموعه بزرگ و مدرن اسب دوانی ترکمن گنبدكاووس درسال 1353 هجری شمسی تا الان بوده است.

اسبدوانی بندر ترکمن

horse running

اسب دوانی ترکمن ورزشی است که فرد را چابک ، پرطاقت و ورزیده می کند . در گذشته به مناسبت هایی چون : جشن عروسی ،تولد فرزند برگزار می گردید.

مسابقات سوارکاری و اسبدوانی در ترکمن صحرا در فصول پاییز و بهار در میدان های اسبدوانی ترکمن: گنبد کاووس ، بندر ترکمن ، آق قلا و . . . برگزار می شود و میدان مسابقه را ” آت چابقی ” و مربی اسب را ” سیس ” می نامند به سوار یا چابک سوار ” آت اوغلان ” می گویند.

مسابقات سرعت اسب دوانی ترکمن در مسافتهای : 1000 ،1200 ،1500 ،1700 ، 2200 متر برگزار می گردد . در گذشته مسابقات اسب دوانی ترکمن بصورت متراژ نبود بلکه بطور تخمینی در دور میدان انجام می شد ، داور چوب‌های متعددی که به حدود سیزده یا کمتر می رسید بر دست داشت و سوارکار در هر بار عبور از مقابل داور “تارپ ” یکی از چوبها را به زمین می گذاشت و بترتیب بیر ایلام ” آیلام ” ” یک دور میدان ” ، ایکی آیلام.

( دو دور میدان )  و به همین ترتیب ، که برندگان انتخاب می شدند بعد از تغییر فرهنگی ، شکل مسابقات اسب دوانی ترکمن سنتی عوض شده و به صورت مانژ و دپار در آمده است.

نوع دیگر مسابقه اسب دوانی ترکمن که منسوخ شده است به ترکمنی ” دو غری یول ” موسوم بود غیر از این دو نوع ، مسابقه ویژه ای به نام ” قزل دون ” انجام می شد سواریا ” آت اوغلان “با لباس سنتی ترکمنی در مسابقه حاضر شده و در دور اول مسابقه سوارکاران کلاههای خود را از سر برداشته و به هوا پرتاب می کنند ، مسابقات اسب دوانی ترکمن با ابراز احساسات تماشاچیان همراه است ، به افراد اول تا سوم برنده ی مسابقه جایزه ای بنام ” بابیراق ” اهدا می شود که اکنون بصورت وجه نقد است ، ولی در گذشته گوسفند ، پارچه نفیس ابریشمی و . . . بود که در محل بافته می شد.

ترکمنها بنا به خصوصیات اسب و سلیقه شخصی اسبان خود را نامگذاری می کنند که در زیر به تعدادی از این نامها ی مشهور اشاره می شود :

مرال ، براق ، نا امید ، مریخ ، کرسی ، آرام ، صباح الخیر ، چاخان ، صنوبر ، قره کوله ، گوگ بهار ، مله قوش،  مروارید،کولاک ، آق قاش ، قرقی، مشر ،کرکس، ایکتذر ، جیران ، قره قوش”قره سقر،طاووس و شاه نظر  ،آنلان طای ، شیر مشکل ، گل جمال ، شیخ آباد،ژینوس ،….

دارندگان اسب برخی اوقات نام خود و فرزندان را بر اسب می نهند.

سويرگ چابقي(مسابقه کششی)

horse running

سويرگ چابقي(مسابقه ﮐﺸﺸي) ﺳﻮﻳﺮﮒ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﮑﻞ ﺍﻭﻟﻴﻪﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﺳﺒﺪﻭﺍﻧﻲ ترکمن ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮﺍ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺍﺳﺒﻬﺎﻱ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲ ﺷﺪ . ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﺧﻴﻠﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮﺩ ﺭﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ، ﺳﻨﮕﻼﺥ ﻳﺎ ﺻﺎﻑ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ امکان داشت ﺍﺳﺐ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺟﻮﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﮕﺬﺭﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﭼﻮﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺍﺯ ﻳﮑﺮﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﺁﻥ ﻣﺤﻞ ﻳﺎ ﻧﺰﺩﻳﮑﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ .

ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺐ ﻧﺎﺭ ﺁﻏﺰ ﺍﺯ ﺗﭙﻪ ﺍﻱ ﺩﺭﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﻨﭽﻪ ﺑﺮﻭﻥ ﺗﺎ ﮐﻤﻴﺶ ﺩﻓﻪ ﺩﺭﻏﺮﺏ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﻫﺮ ﺎﻝﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻃﻮﻱ ﺧﺎﻧﻪﻳﻌﻨﻲ ﺧﻂ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺍﻥ ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻴﻢﺭﻭﺯﻱ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻭﻗﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪﮐﻪ ﺍﺳﺒﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪﺍﺳﺒﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻭ ﮐﻴﻔﻴﺘﻲ ﺣﺮﮐﺖﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﭼﻪ ﻣﻲﮔﺬﺭﺩ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺳﺒﻬﺎﻱﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺪﺍﻡ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻭ ﺍﻳﻞﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺍﻱﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺐ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺍﻳﺴﺘﺪ.

ﻭﻗﺘﻲﭼﺎﺑﮑﺴﻮﺍﺭﺍﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺭﺍﭘﻴﻤﻮﺩﻧﺪ، ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥﺍﺳﺐ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻃﻮﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺣﺪﺱ ﻣﻲﺯﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﮏ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﻣﺴﻴﺮﺍﺳﺒﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﺎﺯﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺁﻧﺎﻥﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭ ﮐﻤﮏ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﻲﮐﺮﺩﻥ ﭼﺎﺑﮑﺴﻮﺍﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ، ﺳﻮﺍﺭﺍﻧﻲ ﺍﺯﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﻮﺩﻱ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﺒﺮﺍﻕ ﻭ ﺯﺭﻧﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻃﻮﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺍﺳﺒﻬﺎﻱﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻧﺪﺍﻳﻦ ﺍﺳﺒﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎﺷﮕﺮﺍﻥﺩﻭﺭ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺍﺳﺐ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪﺧﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺭﻭﺳﺎﻱ ﻃﻮﺍﻳﻒ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺘﻌﻠﻖﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﮐﻪﺑﺮﺍﻱ ﮐﻤﮏ ﻣﻲ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﻭﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﮐﻪ ﮔﻤﻨﺎﻡ ﻭ ﻏﺮﻳﺐ ﻭ ﺑﻲﮐﺲ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﮐﺴﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ ﻧﻤﻲﺭﻓﺖ . ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭﻇﻴﻔﻪﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺒﻬﺎﻱﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ، ﺍﺳﺐ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﻣﻴﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﺮ ﻃﻨﺎﺏﺭﻳﺴﻤﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻓﺴﺎﺭﺑﺮ ﮔﺮﺩﻥ ﺍﺳﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺪﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﺍﺳﺐ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺭﺍ ﻪﻃﺮﻑ ﺟﻠﻮ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺷﻼﻕ ﺯﺩﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻪﺍﺳﺐ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺑﺪﻭﺩ ﺗﺎ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﺟﺎﻳﺰﻩﻧﺼﻴﺒﺶ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺳﺒﻬﺎﻱﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺷﻮﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﺩﻭﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﺑﺎ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮﻱ ﺍﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﺎﺧﺖ ﻮﻥﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﻪﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﻮﻳﺮﮒ ﭼﺎﭘﻘﻲ ﻳﻌﻨﻲﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺸﺸﻲ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ .

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﮐﻪﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻥ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪﮐﻪ ﺍﺳﺐ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻳﺎ ﮔﻤﻨﺎﻣﻲ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﺩﻥﺟﺎﻳﺰﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﻲﺍﺭﺑﺎﺏ ﻭ ﺧﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﮐﺖﺍﺳﺐ ﺍﻭ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﺧﺎﻥ ﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﮑﺘﻪﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﺗﻮﺍﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺍﺳﺒﻬﺎﻱ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺍﻥ، ﻗﺮﺍﻭﻻﻧﻲ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ دﺭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻲ ﺍﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﺍﻥ، ﺁﻣﺪﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺍﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩﺷﺪﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻲ ﺍﺳﺒﻬﺎﻱ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺷﻬﺎﻱ ﺁﺏﮐﺸﻴﺪﻩ ﻋﺮﻕ ﺭﻳﺰﺍﻥ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﻲﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﺸﺎﻥ ﮐﺸﺎﻥﺍﺯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺍﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯﺧﻂ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﮕﺬﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻧﻬﺎﻳﻲﻧﻴﺰ ﻧﺼﻴﺐ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺧﺎﺹﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﻭ ﺷﺎﺩﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥﻣﻲ ﺭﺳﻴﺪ.

 ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﺿﻌﻔﻬﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﮐﻠﻲ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺍﺳﺒﺪﻭﺍﻧﻲ ﻪ )ﮔﻮﻧﻲ ﭼﺎﭘﻘﻲ ( ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺴﻲ ﺑﻪﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﭼﺎﺑﮑﺴﻮﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﺮﺍﻫﻲ ﻭﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺁﻥﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﻱ ﺭﻭﻱ ﻧﺪﻫﺪ. ﻭ ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ ﺗﺮ  ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .

مساله اسب و مسابقات اسبدوانی ترکمن در فرهنگ و گوشت، پوست و خون مردمان گلستان بالاخص تركمن ها است.

برگزاری مسابقات كورس اسب دوانی ترکمن گنبدكاووس در دل طبیعت زیبا و بهاری این شهر توانسته رضایت نسبی مردم منطقه را در ایجاد فضایی برای سرگرمی و تفریح سالم فراهم كند.

شور و نشاط علاقه مندان به مسابقات سواركاری گنبدكاووس و پیگیری مسائل فنی آن چشمگیر است و مشتاقان و علاقه مندان از یكی دو ساعت قبل از شروع مسابقات ابتدا با گرفتن دفترچه مسابقات و دیدن نام اسب ها و مربیان و چابكسواران آن در هر دور و همچنین گرفتن برگه های پیش بینی مسابقات از باجه های مربوطه به تكاپو می افتند.

از نیم ساعت قبل از شروع هر كورس، ابتدا اسب های هر دور، در محوطه ای كه به آن مانژ می گویند، جمع می شوند و مالك یا مربی هر اسب آن را از مقابل چشم تماشاگران عبور داده و به اصطلاح رژه می برد تا به افراد در پیش بینی نتایج مسابقات كمك كند.

شركت كنندكان در پیش بینی مسابقات در قسمت مانژ براساس مشاهدات خود نسبت به نوع اسب، نژاد و نیز سرحالی و نشاط اسب، دست به انتخاب اسب های برتر می زنند كه دراین بین افرادی كه شناخت كاملی از اسب دارند و مسابقات را نیز مرتب دنبال می كنند، معمولا اكثر پیش بینی های آنان به ثمر می نشیند و از جوایز آن بهره مند می شوند. که برای شرط‌بندی آنلاین در بتکارت نیز این شناخت و راهنمایی ها پیشنهاد می‌شود.

براساس برنامه اعلامی از سوی برگزاركنندگان مسابقات سواركاری پیش بینی اسب های برتر در قالب پنج شكل انجام می شود كه با عناوین ‘پیش بر، دو قلو، پی بر، سه پره و پنج پره امتیازی’ درنزد علاقه مندان مشهور است.

‘پیش بر’ یعنی اسب انتخابی، مقام اول را كسب كند/ ‘دو قلو’ یعنی دو اسب انتخابی مقام های اول و دوم را كسب كنند اما ترتیب اول و دوم آن مهم نیست/ ‘پی بر’ یعنی یك اسب انتخابی مقام اول، دوم یا سوم را كسب كند/ ‘سه پره امتیازی’ یعنی سه اسبی كه در سه دور آخر مسابقات انتخاب شوند و مقام نیز كسب كنند/ ‘پنج پره امتیازی’ یعنی پنج اسب در پنج دور انتخاب شوند و این اسب ها مقام نیز كسب كنند كه در سه پره و پنج پره، جوایز آن بین افرادی كه بالاترین امتیاز ها را كسب نمایند، تقسیم می شود.

شركت در قسمت پیش بینی مسابقات سواركاری و بهره مندی از جوایز آن برای بیشتر تماشاگران لذت بخش و مهیج است و همین موضوع آنان را به امید كسب جایزه وارد عرصه پیش بینی می كند اگرچه این ورود برای افراد تازه كار در هفته های نخست سخت و گاه با زیان مالی همراه است اما تجربه ای لذت بخش و سهیم شدن در شور و هیجانی است كه در لحظه لحظه رقابت اسب ها در میدان وجود دارد.

قوانین مسابقات سواركاری

horse running

بر اساس قوانین مسابقات سواركاری در پیش بینی نتایج كورس ها، اسب اول 8 امتیاز، اسب دوم چهار و اسب سوم 2 امتیاز دارند كه جوایز جمع آوری شده كه معادل 70 درصد قیمت پرداختی شركت درمسابقات است، بین افرادی كه نتایج را درست حدس بزنند و یا در قسمت سه و پنج پره كه بعضا مقدار جوایز آن به بیش از 100 میلیون تومان می رسد، بین افرادی كه بالاترین امتیازها را كسب كنند، تقسیم می شود.

با این حال دیدن شور و نشاطی كه در چهره تماشاگران به ویژه آنانی كه در قسمت پیش بینی مسابقات اسبدوانی شركت و با حساسیت و استرس خاصی لحظه به لحظه دویدن اسب ها را تا لحظه عبور از خط پایان مشاهده می كنند، تماشایی است.

عملكرد گزارشگر مسابقات كه با شور و حرارت خاصی اسامی و بیوگرافی اسب ها، مالكان، مربیان و چابكسواران را هنگام ورود به میدان معرفی و با شروع كورس نیز با همان حرارت هیچان انگیز خود اسامی اسب های پیش رو را لحظه به لحظه برای تماشاگران اعلام می كند، بر شور و هیچان شركت كنندگان می افزاید.

قسمت مهم برگزاری مسابقات اسبدوانی در داخل میدان یا پیست

horse riding

قسمت مهم برگزاری مسابقات اسبدوانی در داخل میدان یا پیست آن است كه باید با حساسیت و نظارت خاصی ازسوی متولیان برگزار شود تا حق اسبی ضایع نشود زیرا در این قسمت مقدار جوایز پیش بینی شده برای اسب های برتر اول، دوم و سوم چند میلیون تومان است، به عنوان مثال در هفته سوم این مسابقات جوایز هر كورس به ترتیب برای اسب اول 62 میلیون ریال، اسب دوم 31 میلیون ریال و اسب سوم 15 میلیون و 500 هزار ریال برای تعیین شده بود.

تعیین جوایز متناسب با درآمدهای حاصله از پیش بینی مسابقات سواركاری انجام می شود و بر اساس مقدار جوایز، اسب اول دو برابر اسب دوم و اسب دوم دو برابر اسب سوم جایزه نقدی از آن خود می كند كه پس از طی مراحل اداری و مثبت نبودن تست دوپینگ كه توسط گروهی مستقل از سوی فدراسیون سواركاری انجام می شود، به مالكان اسب های برتر داده می شود.

مسئولیت برگزاری مسابقات سواركاری در داخل میدان و نظارت فنی تمام مسائل مرتبط با آن اعم از ورود بموقع اسب ها داخل مانژ و دپار و نیز وزن كشی اسب ها و چابكسواران قبل از مسابقه و همچنین پیگیری تخلفات احتمالی از سوی چابكسواران كه با چهار تا پنج دوربین نصب شده در طول مسیر كورس و به همین تعداد داوران ثابت و سیار در طول مسیر و خط پایان برعهده فردی است كه ‘سركلانتر’ نام دارد.

پیش بینی مسابقات به تماشاگران

horse riding

پیش بینی مسابقات به تماشاگران  حضوری حداقل 5 تا هفت هزار نفری دارند، برگزار می شود.

درسال های اخیر، مسابقات كورس بهاره و پاییزه هر فصل بین 20 تا 25 هفته برگزار شده است.

برای شرط بندی آنلاین در مسابقات اسبدوانی ترکمن می توانید از سایت بتکارت مراجعه کنید و از امکانات زیر بهره مند شوید.

promotion 1 اسبدوانی بندرترکمن

bomb 5 اسبدوانی بندرترکمن
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

درباره Sam

آواتار Sam

این مطالب را نیز ببینید!

معرفی بهترین کانال‌های پروکسی تلگرام

معرفی بهترین کانال‌های پروکسی تلگرام + فهرست تمام کانال ها

تلگرام یکی از بهترین شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی است. که در کشورهای مختلف طرفداران زیادی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *