نماد سایت سایت شرط بندی بتکارت

چقدر ارزش در بازارهای شرط بندی فوتبال وجود دارد؟

– چگونه می توان در بازارهای شرط بندی فوتبال ارزش را پیدا کرد؟
– ارزش مورد انتظار چیست؟
– نحوه محاسبه ارزش مورد انتظار
– آمار و معیارها برای بکارگیری در یافتن ارزش

تبدیل شدن به یک شرط بند موفق تماما در مورد یافتن ارزش مورد انتظار در شرط بندی است. با این حساب، چگونه می توانید در بازارهای شرط بندی فوتبال ارزش را پیدا کنید؟ بخوانید تا متوجه شوید.


در مورد استراتژی شرط بندی بیشتر بدانید

برای درک چگونگی بهبود شرط بندی خود، در منابع شرط بندی ما جستجو کنید.

شرط بندی در بتکارت


نحوه آنالیز ضرایب شرط بندی با استفاده از ارزش مورد انتظار

سایت بتکارت در حال حاضر مقالات زیادی تحت عنوان ارزش مورد انتظار یا EV را در خود جای داده است، بنابراین بیایید خلاصه آن را با یک معادله بیان کنیم:

مقدار پیش بینی شده (ارزش مورد انتظار) = (ضریب شرط بندی / ضریب اصلی) – 1

اگر ضریب اصلی 2.00 و ضریب شرط بندی 2.10 باشد، این بدان معنی است که ارزش برابر با 0.05 یا 5٪ است. اگر ضریب اصلی 4.00 باشد و ضریب شرط بندی 3.50 باشد، مقدار پیش بینی شده -0.125 یا -12.5 است. شرط بندان زبده فقط در صورتی این کار را میکنند که مقدار مورد انتظار بیش از 0٪ باشد، یا وقتی که سایت شرط بندی ضریب های بیشتری از ضریب اصلی ارائه دهد.

البته دانستن اینکه چه ضرایب اصلی ای وجود دارد، در کل موضوع دیگری است. شرط بندی ورزشی مانند تاس یا رولت نیست و بازارها سیستم های پیچیده ای هستند که هیچ الگوریتم ساده ای وجود ندارد که به شما بگوید احتمال نتیجه واقعی چیست. ما باید آنها را از طریق مدل سازی داده ها و شاید کمی شهودی تر نیز تخمین بزنیم. هرچه مدل تان مناسب تر باشد، احتمالات تخمین زده شده شما به احتمالات واقعی نزدیکتر خواهد بود.

مدل تعریفی ما ترکیبی از تجزیه و تحلیل داده های خود و اطلاعات بازار است که آنها در مورد مدل های مشتریان خود به دست می آورند. به این معنی که مدل سایت بتکارت یکی از بهترین ها در تخمین احتمالات واقعی است. البته همیشه درست نخواهد بود، اما به طور متوسط بسیار شگفت آور است. به عنوان مثال، حدود 50٪ از نرخ های ضریب 2.00 برنده (پس از حذف حاشیه آنها) و 25٪ از نرخ های ضریب برنده 4.00 آنها.

به صورت جداگانه، غیرممکن است که بدانید کدام ضرایب به ضرایب اصلی یا واقعی نزدیکتر است و کدام یک چندان نزدیک نیستند، اما به طور متوسط خطاها لغو می شوند.

چگونه ارزش مورد انتظار را در مسابقات فوتبال اعمال کنیم؟

از آنجایی که ضرایب بسته قبل از شروع یک بازی فوتبال حاوی اطلاعات بیشتری در مورد این مسابقه نسبت به ضریب هایی که بتکارت برای اولین بار آنها را منتشر کرده است می باشد، به طور متوسط ضریب های بستهنسبت به ضریب های اولیه به ضرایب اصلی نزدیکتر هستند.

ما ممکن است پیشنهاد کنیم که مقداری که حرکت ضرایب در اندازه گیری ارزش مورد انتظار در ضرایب اولیه را فراهم می کند بهره ببرید. این بدان دلیل نیست که ضرایب بسته همیشه درست هستند و یا اینکه ضرایب اولیه همیشه نادرست.

در عوض، این بدان معناست که با توجه به اینکه نمی توانیم ضرایب اصلی را بفهمیم، می توان از نسبت این دو به عنوان پراکندگی ارزش مورد انتظار استفاده کرد. این را می توان به صورت زیر فرموله کرد:

مقدار پیش بینی شده = (ضرایب اولیه / آخرین ضرایب) – 1

به طور طبیعی، گاهی اوقات ضرایب اولیه و شانس آخر، کمتر از ضرایب اصلی خواهند بود، گاهی اوقات هر دو بیشتر خواهند بود، گاهی اوقات ضریب اولیه بیشتر از ضریب اصلی است و ضریب بسته کوتاه تر است و گاهی برعکس اتفاق می افتد. با این حال، به طور متوسط این دو باید به شما ایده خوبی در مورد مقدار پیش بینی شده در ضریب اولیه بدهد.

با در نظر گرفتن این فرض، ارزش پیش بینی شده چقدر در بازارهای شرط بندی فوتبال وجود دارد؟ برای نمونه از 158،092 مسابقه فوتبال و 474،276 ضریب شرط بندی میزبان و میهمان، من ضریب اولیه بتکارت را بر ضریب بسته آنها تقسیم کردم، حاشیه آنها را از آخرین ضرایب حذف کردم و یکی را کم کردم.

بنابراین، چند ضریب با ارزش بیشتر از 0٪ انتظار داشتند؟ این رقم 7/29 درصد بود. این در واقع کاملا تعجب آور است، زیرا این بدان معناست که تقریبا یک سوم از ضرایب اولیه بتکارت در واقع مقداری از ارزش پیش بینی شده را در اختیار دارد.

ارزش مورد انتظار در بازارهای شرط بندی فوتبال چقدر معنی دارد؟

ممکن است انتظار داشته باشیم که بیشتر از مقدار پیش بینی شده کم (به عنوان مثال 20٪) نسبت به مقدار مورد انتظار زیاد (به عنوان مثال 2٪) وجود داشته باشد. اما چقدر بیشتر؟ اندازه مقدار مورد انتظار برای هر شرط بندی را به ترتیب صعودی طبقه بندی کردم، سپس یک درصد تجمعی را محاسبه کردم.

به عنوان مثال، 29.7٪ از ضرایب EV را بیش از 0٪ می دانند، اما این برای ارزش مورد انتظار یا EV بیش از 2٪ به 21.7٪ می رسد. تا زمانی که به آستانه 10٪ برسیم، فقط 6.6٪ از ضرایب به طور متوسط چنین مقداری را حفظ می کنند و با 20٪ این رقم فقط 1.8٪ را حفظ میکند. اینگونه است که چنین روندی روی نمودار ظاهر می شود:

بدیهی است که ارزش های زیادی در بازار شرط بندی مسابقات فوتبال یافت می شود. با این حال، انتظار بسیاری از بونوس های بزرگ را نداشته باشید. در دسترس بودن EV، به طور تصاعدی کاهش می یابد، به این معنی که هرچه مقدار مورد انتظار بیشتر باشد، با فرض اینکه حتی می دانید کجا را جستجو کنید، مقدار کمتری از آن را خواهید یافت.

البته مشکل بسیار بزرگتر شرط بندان در وهله اول دانستن مقدار مورد انتظار است. با استفاده از آن اندازه گیری پروکسی، تا زمانی که بتکارت ضرایب بسته خود را منتشر نکرده، و سپس ضرایب اولیه از بین رفته باشد، نخواهید دانست که در دسترس است.

با این وجود، اگر مدل پیش بینی خوبی دارید و می توانید ضرایب اصلی را تخمین بزنید، اکنون می دانید که وقتی BetCart ضرایب اولیه خود را منتشر می کند، (از نظر تئوری) پتانسیل زیادی برای کسب سود قابل توجه وجود دارد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]