نماد سایت سایت شرط بندی بتکارت

راهنمای بازی های کازینو زنده: بازی پوکر سه کارته

پوکر سه کارته

بازی پوکر همیشه یکی از محبوب‌ترین بازی‌های دنیا بوده است. یک جمله مشهور در مورد بازی پوکر این است که یک ساعت برای یاد گرفتن پوکر کافی است و یک عمر برای استاد شدن در آن کم است. کافی است برای آموزش بازی‌های کازینو ، مقالات بتکارت را دنبال کنید و در سایت بتکارت از بازی لذت ببرید.

ورود به کازینو‌های زنده بتکارت

آموزش بازی های کازینو

قوانین بازی

در بازی پوکر سه کارته (Three Card Poker) هدف از بازی این است که دست دیلر را با توجه به رتبه‌بندی دستهای پوکر سه کارته شکست دهید.

 

دست برنده

بازی پوکر سه کارته با یک دست استاندارد ۵۲ کارتی انجام می‌شود که جوکرها از آن حذف شده‌اند. کارت‌ها بعد از هر دور بازی بُر زده می‌شوند.

در بازی پوکر سه کارته، ارزش دست سه کارتی استریت از دست سه کارتی رنگ بالاتر است. علت آن این است که احتمال ساخت دست سه کارتی استریت نسبت به سه کارتی رنگ کمتر است.

کارت‌های بازی به ترتیب نزولی زیر رتبه‌بندی می‌شوند:

آس ( کمترین و بیشترین بر حسب مورد)، شاه، بی‌بی، سرباز، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳ و ۲. کارت آس در دست استریت A، K و Q دارای بیشترین رتبه و در دست استریت ۳، ۲ و A دارای کمترین رتبه است.

اگر دست شما و دیلر یک شکل باشد، آن دستی که کارت با رتبه بالاتر داشته باشد، برنده می‌شود. برای مثال، سه شاه در مقابل سه بی‌بی یا رنگ Q، J و ۱۰ در مقابل رنگ ۱۰، ۹ و ۸  برنده است.

وقتی دست شما و دیلر مساوی باشد، کارت‌ بعدی دست شما با بالاترین رتبه، برنده را مشخص می‌کند. به این کارت کیکر (Kicker) می‌گویند.

دست‌های برنده در بازی پوکر سه کارته

مینی رویال (Mini Royal) یک دست آس، شاه و بی‌بی با خال یکسان است.

استریت فلاش (Straight Flush) دستی شامل سه کارت پشت سر هم و با خال یکسان است. برای مثال، دستی شامل شاه، بی‌بی و سرباز همه دارای خال خشت.

سه‌تایی (Three of a Kind) دستی با سه کارت با رتبه مشابه است. برای مثال، دست بازیکنی که سه شاه دارد، یک سه‌تایی شاه محسوب می‌شود. دست سه‌تایی با رتبه بالاتر در مقابل دست سه‌تایی با رتبه کمتر برنده است.

استریت (Straight) دستی شامل سه کارت پشت سر هم در حداقل دو خال متفاوت است. برای مثال، ۹، ۸ و ۷ در دو یا چند خال متفاوت. دو دست استریت بر اساس رتبه بالاترین کارتشان باهم مقایسه می‌شوند. اگر بالاترین کارت هر دو دست استریت یکسان باشد، آن دو دست باهم مساوی هستند و خال‌ها تاثیری در تعیین برنده ندارند.

رنگ (Flush) به دستی گفته می‌شود که هر سه کارت آن از یک خال مشابه باشد، اما کارت‌ها پشت سر هم نباشند. برای مثال، سه کارت که همه آن‌ها خاج هستند. برنده دو دست رنگ، مانند دست «بالاترین کارت»، بر اساس مقایسه بالاترین رتبه کارت هر دست تعیین می‌شود. اگر بالاترین کارت هر دو دست یکسان باشد، دومین کارت بالای هر دست مقایسه می‌شود و اینکار تا جایی ادامه پیدا می‌کند که یک کارت متفاوت پیدا شود.

جفت (پِر) (Pair) یک دست جفت دستی شامل دو کارت با رتبه یکسان ( برای مثال دو شاه) است. یک کارت دیگر که رتبه آن با دو کارت جفت متفاوت است هم در دست وجود دارد. دست‌های جفت با رتبه بالاتر در مقابل دست‌های جفت با رتبه پایین‌تر برنده هستند. اگر دو دست جفت یکسان داشته باشند، کارت‌های کیکر به ترتیب نزولی جهت تعیین برنده مقایسه می‌شوند.

بالاترین کارت (High Card) یک دست پوکر تشکیل شده از سه کارت که هیچ‌کدام از شرایط بالا را ندارد. در واقع، هیچ دست خاصی ساخته نشده و تنها مورد معنادار در دست بازیکن بالاترین کارت اوست.

دست‌های برنده برای بونوس شش کارته

رویال فلاش (Royal Flush) یک دست شامل آس، شاه، بی‌بی، سرباز و ۱۰ با خال یکسان است.

استریت فلاش (Straight Flush) دستی شامل پنج کارت پشت سر هم با خال یکسان است. برای مثال، ۹، ۸، ۷، ۶ و ۵ همه با خال دل.

چهارتایی (کاره) (Four of a kind) دستی شامل چهار کارت با رتبه یکسان و یک کارت متفاوت است. برای مثال چهار آس در دست شما یک چهارتایی آس است.

فول هوس (Full House) دستی شامل سه کارت مشابه با یک رتبه و دو کارت مشابه با رتبه دیگر است. برای مثال، سه تا شاه و دو تا شش.

رنگ (Flush) دستی که تمام پنج کارت آن از یک خال هستند اما کارت‌ها پشت سر هم نیستند. برای مثال، پنج کارت که همه خاج هستند.

استریت (Straight) دستی شامل پنج کارت پشت سر هم در حداقل دو خال متفاوت است. برای مثال، ۹، ۸، ۷، ۶ و ۵ در دو یا چند خال متفاوت.

سه‌تایی (Three of a kind) دستی شامل سه کارت با رتبه یکسان به همراه دو کارت با رتبه متفاوت است. رتبه آن دو کارت هم باید باهم متفاوت باشد. برای مثال، یک بازیکن با داشتن سه شاه در دست خود، دست سه‌تایی دارد.

نتایج و مبالغ برد بازی

نتایج بر اساس مقایسه دست دیلر و بازیکن تعیین می‌شود.

دیلر برای اینکه اجازه ادامه بازی داشته باشد باید حداقل دستی از نوع «بالاترین کارت با کارت بی‌بی» یا بالاتر از آن داشته باشد.

جدول مرجع سریع نتایج

سریع ترین راه برای بررسی نتایج بازی و اینکه بردید، باختید یا مساوی شدید.

نتیجه

شرط انتی

شرط بازی

دیلر شرط لازم برای ادامه بازی را نداشته باشد و شما برنده شده باشید.

۱:۱

قانون پوش

دیلر شرط لازم برای ادامه بازی را داشته باشد و شما برنده شده باشید

۱:۱

۱:۱

دیلر شرط لازم برای ادامه بازی را داشته باشد و شما بازنده شده باشید.

باخت

باخت

دیلر شرط لازم برای ادامه بازی را داشته باشد و شما مساوی کرده باشید.

قانون پوش

قانون پوش

بازیکن فولد کند (تصمیم بگیرد که شرط «بازی» نبندد)

باخت

اگر شرط «بازی» ببندید و دست سه کارتی اولیه شما یکی از دست‌های استریت فلاش، سه‌تایی یا استریت شود، طبق جدول پرداخت‌ها، یک انتی بونوس برنده شده‌اید، حتا اگر دیلر آن دور را ببرد.

اگر شرط اختیاری «پر پلاس» ببندید، طبق جدول پرداخت‌ها با داشتن یک جفت یا بالاتر در سه کارت خود برنده می‌شوید، حتا اگر فولد کنید و دیلر آن دور را ببرد.

اگر شرط اختیاری «بونوس شش کارتی» ببندید، زمانی برنده می‌شوید که از بین سه کارت دست شما و سه کارت دست دیلر یک دست پوکر پنج کارتی three of a kind  همان سه کارت با رتبه مشابه یا بالاتر تشکیل شود. شما طبق جدول پرداخت‌ها برنده می‌شوید حتا اگر فولد کرده باشید و دیلر آن دور را برده باشد.

انتی بونوس

دست

مبلغ برد

استریت فلاش یا بالاتر

۵:۱

سه‌تایی

۴:۱

استریت

۱:۱

پر پلاس

دست

مبلغ برد

مینی رویال (آس، شاه، بی‌بی با خال یکسان)

۱۰۰:۱

استریت فلاش

۴۰:۱

سه‌تایی

۳۰:۱

استریت

۵:۱

رنگ

۴:۱

جفت

۱:۱

 بونوس شش کارتی

دست

مبلغ برد

رویال فلاش

۱۰۰۰:۱

استریت فلاش

۲۰۰:۱

چهارتایی (کاره)

۱۰۰:۱

فول هوس

۲۰:۱

رنگ

۱۵:۱

استریت

۱۰:۱

سه‌تایی

۷:۱

 مبلغ برد شرط انتی ۱:۱ است.

مبلغ برد شرط بازی ۱:۱ است.

هرگونه اختلال، بازی و پرداخت‌ها را لغو می‌کند.

 بازگشت به بازیکن

درصد بهینه بازگشت به بازیکن از لحاظ تئوری به ترتیب زیر است:

شرط انتی: ۹۶/۶۳ درصد

شرط پر پلاس: ۹۵/۵۱ درصد

شرط بونوس شش کارتی: ۹۱/۴۴ درصد

شرط بندی

حداقل و حداکثر شرط‌ مجاز در پنل  Bet Limits در جدول نمایش داده شده است.

برای شرکت در بازی، باید به اندازه کافی پول برای پوشش شرط‌های خود داشته باشید. میزان موجودی فعلی (Balance) خود را می‌توانید در صفحه ببینید.

چراغ‌های راهنمایی روی صفحه وضعیت فعلی شما را برای شرط‌بندی در این دور از بازی نشان می‌دهد:

چراغ سبز می‌توانید شرط ببندید.

چراغ زرد زمان شرط بندی تقریبا رو به اتمام است.

چراغ قرمز شرط بندی روی این دست به پایان رسیده است.

 

نمایشگر ژتون‌ها، ارزش هر ژتون را جهت انتخاب برای شرط‌بندی روی قسمت‌های مختلف نشان می‌دهد. تنها ژتون‌هایی فعال است که بر حسب موجودی فعلی خود می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

وقتی یک ژتون را انتخاب می‌کنید، با کلیک کردن روی قسمت مناسب شرط‌بندی در میز بازی که انتی یا شرط جانبی (شرط جانبی درصورت تمایل شما انتخاب می‌شود) نامیده می‌شود، شرط خود را ثبت کنید. هر بار که روی ناحیه شرط در میز کلیک می‌کنید شرط شما بر اساس مقدار ژتون انتخابی تا زمان رسیدن به حداکثر مقدار مجاز برای شرط انتخابی شما افزایش پیدا می‌کند. وقتی شما حداکثر شرط را می‌بندید، هیچ مبلغ اضافه دیگری برای آن شرط پذیرفته نمی‌شود و پیغامی روی قسمت شرط‌بندی شما ظاهر می­شود که به شما اعلام می‌کند به مقدار حداکثر شرط رسیده‌اید.

نکته: حتما توجه داشته باشید اگر هنوز زمان شرط‌بندی به پایان نرسیده، صفحه مرورگر خود را نبندید یا صفحه (tab) جدید باز نکنید. این کارها به معنی ترک بازی در نظر گرفته می‌شود و شرط شما در خصوص آن دور از بازی مردود می‌شود.

دکمه دو برابر (Double 2X) شرط شما را تا مقدار حداکثر مجاز دو برابر می‌کند. این دکمه بعد از بستن هر نوع شرطی فعال می‌شود.

شما فقط یک بار می‌توانید شرط خود را دوبرابر کنید.

دکمه تکرار (Repeat) به شما این امکان را می‌دهد تمام شرط‌های خود را از دور قبلی بازی تکرار کنید. این دکمه تنها تا قبل از انتخاب اولین ژتون فعال می‌ماند.

دکمه بازگشت (Undo) آخرین شرطی را که بستید حذف می‌کند.

شما می‌توانید دکمه بازگشت را به طور متناوب بزنید تا شرط‌های شما تک به تک و در خلاف جهتی که شرط‌ها را بسته‌اید، حذف شود. توجه داشته باشید که شرط‌ها تنها تا قبل از اتمام زمان شرط‌بندی (چراغ سبز و یا زرد) قابل حذف است.

نشانگر مجموع شرط‌ها (Total Bet) مقدار کل شرط‌هایی را که در این دور بسته‌اید، نمایش می‌دهد.

تصمیم‌گیری

بعد از آنکه کارت‌هایتان داده شد، ترکیب دست شما و همچنین پنجره تصمیم‌گیری (Make your Decision) نمایش داده می‌شود.

حالا باید شانس برد خود را بررسی کنید و تصمیم بگیرید که می‌خواهید بازی خود را با بستن «شرط بازی» ادامه دهید و یا با فولد کردن، از شرط انتی خود صرف نظر کنید.

اگر یک شرط انتی بونوس برنده داشته باشید، پیغام «!PLAY to collect your ANTE BONUS win» در زیر پنجره «تصمیم بازی / فولد» ظاهر می‌شود. شما باید حتما گزینه بازی را انتخاب کنید تا مبلغ برد شرط انتی بونوس را دریافت کنید.

با کلیک روی گزینه بازی، بازی ادامه پیدا می‌کند و یک شرط بازی ثبت می‌شود. شرط بازی به صورت خودکار در قسمت شرط بازی قرار داده می‌شود.

با کلیک روی فولد، تمام شرط‌هایی که بسته‌اید از دست می‌دهید. شما هنوز هم می‌توانید ادامه بازی سایر بازیکنان را ببینید، اما نمی‌توانید در بازی شرکت کنید. اگر می‌خواهید شرط دیگری ببندید، باید تا دور بعدی بازی صبر کنید.

اگر تا قبل از اتمام زمان شرط‌بندی، تصمیم بازی یا فولد خود را نگیرید، دست شما به صورت خودکار فولد می‌شود و تمام شرط‌های شما از دست می‌رود. دست شما فولد شده و نشانگر زمان شرط‌بندی پیغام «AUTO FOLDED» را نمایش می‌دهد.

گفت‌وگو (Chat)

می‌توانید با دیلر و یا سایر بازیکنان گفت‌وگو داشته باشید. در قسمت گفت‌وگو پیام خود را بنویسید و برای ارسال آن روی فلش داخل قسمت گفت‌وگو و یا دکمه Enter کلیک کنید.

از دکمه CHAT برای بزرگ کردن یا بستن پنجره چت استفاده کنید.

شما می‌توانید سایز مربوط به پنجره گفت‌وگو را تغییر داده و آن را در هر جای صفحه خود قرار دهید.

شماره بازی

هر دور بازی با یک شماره بازی منحصر به فرد مشخص می‌شود.

این عدد ساعت شروع بازی را بر حسب GMT نمایش می‌دهد.

ثانیه:دقیقه:ساعت

لطفا از این عدد در هنگام صحبت با قسمت ارتباط با مشتری (Customer Service) برای اشاره به یک دور مسابقه خاص استفاده کنید و یا از شماره بازی یک اسکرین شات بگیرید.

صدا

دکمه صدا، تمام صداهای مربوط به بازی و کلام دیلر را قطع و وصل می‌کند. توجه داشته باشید که وقتی میز بازی تغییر کند صدا به صورت خودکار وصل می‌شود.

شما می‌توانید تنظیمات مربوط به صدا را در قسمت تنظیمات و سپس قسمت «SOUND» تغییر دهید.

تاریخچه بازی (History)

با کلیک دکمه تاریخچه، یک پنجره باز می‌شود که تمام دورهای بازی‌های زنده‌ انجام شده را به همراه نتایج آن ارائه می‌دهد.

می‌توانید گزارشی از وضعیت فعالیت قبلی خود داشته باشید. برای این کار، یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنید:

تنظیمات (Settings)

دکمه تنظیمات یک لیست از تنظیمات قابل تغییر توسط کاربر را نمایش می‌دهد. تنظیماتی که انتخاب می‌کنید همان لحظه اعمال می‌شود و در تنظیمات پروفایل شما باقی می‌ماند. از هر دستگاه دیگری که وارد شوید این تنظیمات به همان شکل باقی خواهد ماند. می‌توانید تنظیمات کلی بازی را تغییر دهید.

تنظیمات در چند قسمت اصلی در پنجره تنظیمات دسته‌بندی شده‌اند:

تنظیمات کلی (General)

تنظیمات ویدئو (Video)

تنظیمات مربوط به کیفیت ویدئو به صورت خودکار انجام می‌شود اما می‌توانید تنظیمات مربوط به کیفیت تصویر ویدئو را به صورت دلخواه تغییر دهید.

تنظیمات صدا (Sound)

شما می‌تواند صدای دیلر (Dealer’s Voice) و یا صدای بازی (Game Sound) را با دلخواه خود کم یا زیاد و یا قطع/ وصل نمایید.

نحوه برخورد با اختلالات و خطاها

اگر هر خطایی در بازی، سیستم شرط‌بندی و یا روند بازی اتفاق بیفتد، آن دور از بازی به صورت موقت متوقف می‌شود تا دیلر به مدیر شیفت اطلاع دهد. شما و سایر بازیکنان از طریق سیستم گفت‌وگو و یا یک پیغام کوچک روی صفحه مطلع می‌شوید که مشکل در حال بررسی است. اگر مدیر بتواند بلافاصله مشکل را رفع کند، بازی به صورت عادی ادامه پیدا می‌کند. اما اگر بلافاصله قابل حل نباشد، آن دور از بازی لغو و مبلغ شرط اولیه بازیکنان شرکت‌کننده برمی‌گردد.

روند مربوط به قطع ارتباط (Disconnect)

اگر قبل از اتمام زمان شرط‌بندی ارتباط شما قطع شود، شرط شما باطل و مبلغ شرط به شما باز می‌گردد. اما اگر ارتباط شما با یک دور از بازی بعد از اتمام زمان شرط‌بندی قطع شود، هر شرطی که بسته بودید معتبر باقی می‌ماند و در غیاب شما بررسی می‌شود. بعد از ارتباط مجدد، شما می‌تواند نتایج شرط‌بندی خود را در پنجره مربوط به تاریخچه مشاهده کنید.

بازی‌های بیشتر

در هر لحظه جهت انتخاب بازی‌های دیگر می‌توانید دکمه لابی (LOBBY) را  (اگر فعال باشد) انتخاب کنید.

شما این انتخاب را دارید به راحتی هر بازی آنلاین یا میز دیگری را انتخاب کنید. تا زمانی که تصمیم قطعی می‌گیرید وارد یک میز دیگر شوید، از میز فعلی حذف نمی‌شوید. شما حتی می‌توانید در حالیکه در میز فعلی در حال بازی هستید، به جست‌وجوی بازی‌های دیگر در لابی بپردازید.

بازی چند-میزه

اگر از بازی بی وقفه لذت می‌برید، شما می‌توانید همزمان به حداکثر چهار میز مختلف ملحق شوید و همه را به صورت همزمان از همان پنجره مرورگر خودتان ببینید!

بعد از آنکه حداقل به یک میز بازی ملحق شدید، روی گزینه لابی کلیک کنید. در قسمت لابی یا بازی روی گزینه اضافه کردن میز (+TABLE) مربوط به میز مورد نظر خود کلیک کنید تا به آن ملحق شوید.

توجه داشته باشید برخی بازی‌های خاص قابلیت چند میزه شدن را ندارند، بنابراین دکمه +TABLE در آن‌ها وجود ندارد.

وقتی که چندتا بازی را همزمان انتخاب می‌کنید، اجازه دارید سایز پنجره اصلی را تغییر دهید، اما اجازه ندارید سایز پنجره مربوط به هر بازی را جداگانه تغییر دهید.

شما می‌توانید بدون اینکه تاثیری در سایر بازی‌هایی که به آن‌ها ملحق شده‌اید داشته باشد، از یک میز خارج شوید. برای خروج از یک میز روی دکمه X کلیک نمایید.

لطفا توجه داشته باشید :

ما دوستانه به شما توصیه می‌کنیم که تا جایی که صفحه شما اجازه می‌دهد و می‌توانید آزادانه و صحیح شرط ببندید وارد میزهای مختلف شوید.

کلیدهای میانبر

برای انجام دادن سریع امور مختلف در هنگام بازی کلیدهای میانبر زیر قابل استفاده است:

کلید

عملکرد

کلیدهای عدد ۱ به بعد

ژتون‌های مورد نظر خود را از قسمت ژتون‌ها انتخاب کنید. کلید ۱ مربوط به اولین ژتون از سمت چپ با کمترین ارزش است. کلید ۲ ژتون بعدی را انتخاب می‌کند و به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند.

دکمه SPACEBAR

آخرین شرط شما را تکرار می‌کند. اگر دوباره آن را فشار دهید، شرط شما را دوبرابر می‌کند.

(Ctrl+Z (CMD+Z

آخرین شرط شما را لغو می‌کند.

DELETE

آخرین شرط شما را لغو می‌کند. اگر به مدت سه ثانیه این دکمه را نگه دارید، تمام شرط‌های شما حذف می‌گردد.

ESC

اگر جایی مقدور باشد از دکمه Esc برای موارد زیر استفاده می‌شود:

  •  خارج شدن از حالت تمام صفحه
  •   بستن یک پنجره باز شده دوم (مانند تاریخچه، راهنما، تنظیمات و …)
  • باز کردن لابی

 

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
خروج از نسخه موبایل