صفحه اصلی / کازینو / راهنمای بازی های کازینو زنده: کارابین اِستاد پوکر

راهنمای بازی های کازینو زنده: کارابین اِستاد پوکر

ad banner

بازی پوکر همیشه یکی از محبوب‌ترین بازی‌های دنیا بوده است. بازی کارابین اِستاد پوکر (Caribbean Stud Poker) یک نوع از بازی محبوب پوکر تگزاس هولدم است. یک جمله مشهور در مورد بازی پوکر این است که یک ساعت برای یاد گرفتن پوکر کافی است و یک عمر برای استاد شدن در آن کم است. کافی است برای آموزش بازی‌های کازینو ، مقالات بتکارت را دنبال کنید و در سایت بتکارت از بازی لذت ببرید.

ورود به کازینو‌های زنده بتکارت

آموزش بازی های کازینو

قوانین بازی

بازی کارابین اِستاد پوکر  یک نوع از بازی محبوب تگزاس هولدم پوکر است. تفاوت کارابین استاد پوکر با تگزاس هولدم در این است که شما در بازی کارابین استاد پوکر در مقابل کازینو (house) بازی می‌کنید اما در تگزاس هولدم با سایر بازیکنان رقابت می‌کنید.

هدف بازی کارابین استاد پوکر این است که دست دیلر را با داشتن بهترین دست پنج کارتی ممکن شکست دهید.

تعداد نامحدودی از بازیکنان می‌توانند همزمان در میز کارابین استاد پوکر بازی کنند. هر بازیکن می‌تواند فقط یک جایگاه در میز داشته باشد.

بازی کارابین استاد پوکر با یک دست ۵۲ کارتی استاندارد انجام می‌شود که جوکرها از آن حذف شده‌اند. با هر دست کارت فقط یک دور بازی انجام می‌شود و بعد از هر دور بازی کارت‌ها بُر زده می‌شود.

برای شروع یک دور از بازی، شرط اولیه خود را در قسمت انتی (Ante) ببندید. دیلر پنچ کارت رو شده به شما و یک کارت رو شده به همراه چهار کارت رو نشده به خودش می‌دهد.

شما باید تصمیم بگیرید که کال (CALL) یا فولد (FOLD) کنید. کال را انتخاب کنید تا آن دور بازی ادامه پیدا کند. برای این کار یک شرط کال به اندازه دو برابر شرط انتی برای شما بسته می‌شود. گزینه فولد را انتخاب کنید تا آن دور از بازی به پایان برسد، در این صورت مبلغ انتی شما از دست می‌رود.

بعد از آنکه تصمیم خود را گرفتید، دیلر چهار کارت باقیمانده خودش را رو می‌کند.

برای انتخاب برنده، دستی با بالاترین رتبه ممکن از پنج کارت شما ساخته و با دست دیلر مقایسه می‌شود.

شروط جانبی

بونوس ۱+۵ 

شرط بونوس ۱+۵ یک شرط جانبی اختیاری است. شرط بونوس ۱+۵ زمانی برنده می‌شود که از بین پنج کارت شما و اولین کارت رو شده دیلر، یک دست پوکر پنج کارته از نوع «سه‌تایی» یا بالاتر تشکیل شود.

در آغاز یک دور جدید بازی، بعد از آنکه شرط انتی خود را به اندازه بزرگتر یا مساوی حداقل مقدار شرط بستید، به شما امکان بستن شرط بونوس ۱+۵ داده خواهد شد. بعد از پذیرفته شدن شرط انتی شما، ناحیه شرط‌بندی بونوس ۱+۵ فعال شده و شروع به چشمک زدن می‌کند.

1 3

تمام شرط‌ها باید قبل از اتمام زمان شرط‌بندی بسته شود. وقتی زمان شرط‌بندی به پایان برسد، دیلر پنج کارت رو شده به بازیکن و یک کارت رو شده به خودش می‌دهد.

بعد از آن، شما باید تصمیم بگیرید که کال یا فولد کنید، اما این تصمیم تاثیری در نتیجه شرط بونوس ۱+۵ ندارد.

در پایان دور، دیلر تمام کارت‌های خود را رو می‌کند و نتیجه را اعلام می‌کند. بازیکنان برنده همچنین از طریق یک پیغام از برد خود مطلع می‌شوند.

2 2

دست برنده

رتبه هر کارت‌ در بازی به ترتیب زیر است:

آس* (بیشترین یا کمترین)، شاه، بی‌بی، سرباز، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳ و ۲.

* آس می‌تواند در دست استریت (Straight)، آس،شاه، بی‌بی، سرباز،۱۰، بیشترین رتبه و در دست استریت ۵، ۴، ۳، ۲، آس، دارای کمترین رتبه باشد.

دست‌های ممکن از بالاترین تا کمترین مبلغ برد به ترتیب زیر است:

رویال فلاش (Royal Flash) یک دست استریت فلاش است که در آن آس، شاه، بی‌بی، سرباز و ۱۰ همه با یک خال مشابه وجود دارد. در صورت تساوی، بازیکنان شرط اولیه خود را پس می‌گیرند و نتیجه بازی پوش  (Push) است.

poker hand probabilities royal flush

استریت فلاش (Straight Flushبه دستی شامل پنج کارت پشت سر هم و همه از یک خال می‌گویند. برای مثال:  ۸، ۷، ۶ ، ۵ ،۴ همه با خال خاج. دو دست استریت فلاش بر اساس رتبه بزرگترین کارتشان باهم مقایسه می‌شوند. در صورت تساوی، بازیکنان شرط اولیه خود را پس می‌گیرند و بازی پوش می‌شود.

poker hand probabilities straight flush

چهارتایی (کاره) (Four of a kindدستی شامل چهار کارت از یک عدد یا عکس و یک کارت متفاوت دیگر است. برای مثال، اگر چهار تا آس در دست پنج کارتی شما وجود داشته باشد، یک چهارتایی آس گفته می‌شود. چهارتایی با رتبه بالاتر در مقابل چهارتایی با رتبه کمتر برنده است. اگر دو چهارتایی در رتبه یکسان باشند، کارت پنجم یا کیکر (Kicker)  برنده را مشخص می‌کند. در صورت تساوی، بازیکنان شرط اولیه خود را پس می‌گیرند و بازی پوش می‌شود.

poker hand probabilities four of a kind

فول هوس (Full House) دستی که شامل سه کارت با رتبه یکسان به همراه دو کارت هم‌رتبه دیگر باشد. برای مثال، سه بی‌بی و دو شش. از بین دو دست فول هوس، آن دستی که سه کارت مشابه آن بالاتر باشد برنده می‌شود. وقتی که سه کارت مشابه هر دو دست یکسان باشد، دو کارت مشابه مورد بررسی قرار می‎‌گیرد. در صورت تساوی، بازیکنان شرط اولیه خود را پس می‌گیرند و بازی پوش می‌شود.

poker hand probabilities full house

رنگ (Flush) به دستی گفته می‌شود که هر پنج کارت از یک خال مشابه باشد، اما پشت سر هم نباشد. برای مثال پنج کارت که همه آن‌ها خشت باشند. برنده بازی زمانی که هر دو دست رنگ هستند مانند بالاترین کارت (High Card) بر اساس مقایسه بالاترین کارت موجود در هر دست تعیین می‌شود. اگر بالاترین کارت هر دو دست یکسان باشد، کارت بعدی هر دست مقایسه می‌شود تا جایی که که یک کارت متفاوت پیدا شود.

poker hand probabilities flush

استریت (Straightبه دستی گفته می‌شود که شامل پنج کارت پشت سر هم در حداقل دو خال متفاوت باشد. برای مثال ۷، ۶، ۵، ۴ و ۳ در دو یا چند خال متفاوت. دو استریت بر اساس رتبه بالاترین کارت موجود در هر دست با یکدیگر مقایسه می‌شوند. دو استریت با بالاترین رتبه کارت یکسان، باهم برابر هستند. در نتیجه تساوی رخ می‌دهد و خال‌ها تاثیری در برد ندارند.

poker hand probability chart straight

سه‌تایی (Three of a kind) به دستی گفته می‌شود که از سه کارت با رتبه یکسان و دو کارت مختلف دیگر تشکیل می‌شود. برای مثال، بازیکنی که سه شاه در دست خود داشته باشد، دست سه‌تایی دارد. دست سه‌تایی با کارت رتبه بالاتر در مقابل دست سه‌تایی با کارت رتبه پایین‌تر  برنده می‌شود. اگر هر دو دست دارای سه‌تایی با رتبه یکسان باشند، در آن صورت کیکر ( که همان دو کارت دیگر دست بازیکن است) برای جلوگیری از مساوی شدن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

poker hand probability chart three of a kind

دوجفت (دو پِر) (Two Pairs) یک دست شامل دو کارت با رتبه یکسان به همراه دو کارت دیگر با رتبه یکسان است، در حالیکه هر کدام از دو جفت رتبه متفاوتی دارند. یک کارت دیگر نیز به همراه دو جفت دیگر در دست وجود دارد. برای مثال، دو پنج و دو نه. در مقایسه دو دست با دوجفت یکسان، دستی که یکی از جفت‌هایش بالاتر باشد برنده می‌شود. اگر جفت اول هر دو یکسان باشد، جفت دوم مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر هر دو دست دو جفت یکسان داشته باشد، بالاترین مقدار کارت کیکر (کارت آخر) تعیین‌کننده برنده بازی است.

poker hand probability chart two pair

جفت (پِر) (Pairدو کارت با رتبه یکسان به همراه سه کارت با رتبه دیگر را جفت می‌گویند. برای مثال دو شش. جفت پایین‌ترین دستی است که با آن می‌توانید یک مبلغ برد داشته باشید. جفت‌هایی با رتبه بالاتر در مقابل جفت‌هایی با رتبه کمتر برنده هستند. اگر دو دست دارای جفت با رتبه یکسان باشد، کیکرها به ترتیب از بیشترین رتبه به کمترین رتبه برای تعیین برنده استفاده می‌شود و بالاترین مقدار کیکر برنده را مشخص می‌کند.

poker hand probability chart one pair 1

کارت بالا (High Card) یک دست پوکر تشکیل شده از پنج کارت که هیچ‌کدام از شرایط بالا را ندارد. لزوما، هیچ دستی ساخته نشده و تنها مورد معنادار در دست بازیکن بالاترین کارت اوست. اگر دو دست مقدار بالاترین کارتشان باهم برابر باشد، کارت‌های دیگر دست به ترتیب بالا به پایین برای تعیین برنده مقایسه می‌شوند.

poker hand probability chart high card 1

نتایج و مبالغ برد بازی

نتایج بر اساس مقایسه بهترین دست پنج کارتی دیلر و بازیکن تعیین می‌شود.

دیلر برای اینکه اجازه ادامه بازی داشته باشد، باید حداقل یک آس به همراه یک شاه (یا کارت بالاتر) داشته باشد.

جدول مرجع سریع نتایج

سریع‌ترین راه برای بررسی نتایج بازی و اینکه بردید، باختید یا مساوی شدید.

نتیجه

انتی

کال

دیلر شرط لازم برای ادامه بازی را نداشته باشد و شما برنده شده باشید.

۱:۱

قانون پوش
دیلر شرط لازم برای ادامه بازی را داشته باشد و شما برنده شده باشید.

۱:۱

برد*

دیلر شرط لازم برای ادامه بازی را داشته باشد و شما بازنده شده باشید

باخت

باخت

دیلر شرط لازم برای ادامه بازی را داشته باشد و شما مساوی شده باشید.

قانون پوش

قانون پوش

بازیکن فولد کند باخت

باخت

* پول شرط کال طبق جدول مبلغ برد زیر، پرداخت می‌شود:

شرط کال

دست

مبلغ برد

رویال فلاش

۱۰۰:۱

استریت فلاش

۵۰:۱

چهارتایی

۲۵:۱

فول هوس

۱۰:۱

رنگ

۷:۱

استریت

۵:۱

سه‌تایی

۳:۱

دو جفت

۲:۱

جفت یا کمتر

۱:۱

بونوس ۱+۵

دست

مبلغ برد

رویال فلاش

۱۰۰۰:۱

استریت فلاش

۲۰۰:۱
چهارتایی

۱۰۰:۱

فول هوس

۲۰:۱

رنگ

۱۵:۱

استریت

۱۰:۱

سه‌تایی

۷:۱

مبلغ برد انتی ۱:۱ است.

هرگونه اختلال، بازی و پرداخت‌ها را باطل می‌کند.

 بازگشت به بازیکن

درصد بهینه بازگشت به بازیکن از لحاظ تئوری ۹۶/۳۰ درصد است.

درصد بهینه بازگشت به بازیکن از لحاظ تئوری برای مجموع شرط‌ها ۹۸/۱۹ درصد است.

درصد بهینه بازگشت به بازیکن از لحاظ تئوری برای شرط بونوس ۱+۵، ۹۱/۴۴ درصد است.

شرط بندی

حداقل و حداکثر شرط‌ مجاز در پنل Bet Limits در بالای صفحه نمایش داده می‌شود.

برای شرکت در بازی، باید به اندازه کافی پول برای پرداخت شرط‌های خود داشته باشید. برای مشاهده میزان موجودی فعلی خود می‌توانید آن را در صفحه ببنید.

چراغ‌های راهنمایی روی صفحه وضعیت فعلی شما را برای شرط‌بندی در این دور نشان می‌دهد:

چراغ سبز می‌توانید شرط ببندید.

چراغ زرد زمان شرط بندی تقریبا رو به اتمام است.

چراغ قرمز- شرط بندی روی این دست به پایان رسیده است.

123

 

نمایشگر ژتون‌ها، ارزش هر ژتون را جهت انتخاب برای شرط‌بندی روی قسمت‌های مختلف نشان می‌دهد. تنها ژتون‌هایی به شما نمایش داده می‌شود که شما بر حسب موجودی فعلی خود می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

5

وقتی یک ژتون را انتخاب می‌کنید، شرط بندی را با کلیک کردن بر روی قسمت مناسب شرط‌بندی در میز بازی  که تحت عنوان انتی یا شرط جانبی ( شرط جانبی درصورت تمایل شما انتخاب می‌شود) نامیده می‌شود، آغاز کنید. هر بار که روی ناحیه شرط در میز کلیک می‌کنید، بر اساس مقدار ژتونی که انتخاب کردید، شرط شما افزایش پیدا می‌کند تا زمانی که به حداکثر مقدار مجاز شرط برای شرط مدنظر خود برسید. وقتی شما حداکثر شرط را می‌بندید، هیچ مبلغ اضافه دیگری برای آن شرط پذیرفته نمی‌شود و پیغامی روی قسمت شرط‌بندی شما ظاهر می­شود که به شما اعلام می‌کند که به مقدار حداکثر شرط رسیده‌اید.

نکته: حتما توجه کنید هنگامی که شما شرط خود را بسته­‌اید و زمان شرط‌بندی هنوز باقیمانده است، تا پایان زمان شرط‌بندی در صفحه باقی بمانید. بستن صفحه یا مینیمایز کردن آن (دادن پنجره به پایین)، به معنی ترکِ بازی محسوب و شرط شما در خصوص آن دور از بازی باطل می‌شود.

وقتی یک شرط را می‌بندید، دکمه دوبرابر (Double) در صفحه ظاهر می‌شود. کلیک این دکمه، شرط شما را تا رسیدن به مقدار حداکثر مجاز دو برابر می‌کند. این دکمه بعد از بستن هر شرط فعال می‌شود.

شما فقط یک بار می‌توانید شرط خود را دوبرابر کنید.

دکمه تکرار (Repeat) به شما این امکان را می‌دهد که تمام شرط‌های خود را از دور قبلی بازی تکرار کنید. این دکمه تنها تا قبل از انتخاب اولین ژتون فعال می‌ماند.

دکمه بازگشت (Undo) آخرین شرطی را که شما بسته‌اید، حذف می‌کند.

شما مجاز هستید که دکمه بازگشت را به طور متناوب بزنید تا شرط‌های شما تک به تک و خلاف جهتی که شرط‌ها را بسته‌اید، حذف شود. توجه داشته باشید که شرط‌های شما زمانی قابل حذف شدن است که زمان شرط بندی همچنان باقی مانده باشد. (چراغ سبز و یا زرد)

نشانگر مجموع شرط‌ها (Total Bet) مقدار کل شرط‌هایی که در این دور بسته‌اید، را نمایش می‌دهد.

تصمیم‌گیری:

پس از پخش کارتها، ترکیب دست شما و همچنین پنجره تصمیم‌گیری (Make your Decision) نمایش داده می‌شود.

2 3

شما می‌توانید یا کال کنید یعنی بازی را ادامه دهید یا فولد کنید تا دور بازی برای شما به پایان برسد و شرط‌های بسته شده شما از دست رفته محسوب شوند.

3 2

با کلیک بر روی کال می‌توانید بازی را ادامه دهید و یک شرط کال ببندید. شرط کال به صورت خودکار در قسمت شرط کال قرار داده می‌شود.

با کلیک بر روی فولد تمام شرط‌هایی که بسته‌اید، از دست می‌دهید. شما هنوز هم می‌توانید ادامه بازی را ببینید ولی نمی‌توانید در بازی شرکت کنید. باید تا شروع دور بعدی بازی صبر کنید تا بتوانید شرط‌های جدید ببندید.

اگر زمان تصمیم به پایان برسد و شما هیچ تصمیمی در خصوص کال یا فولد نگرفته باشبد، به صورت خودکار فولد می‌شوید و تمام شرط خود را می‌بازید. نمایش‌دهنده زمان شرط‌بندی پیغام «به صورت خودکار فولد شدید.» (Auto Folded) را نمایش می‌دهد.

گفت‌وگو

می‌توانید با دیلر و یا سایر بازیکنان گفت‌وگو داشته باشید. در قسمت چت (Chat Field) پیام خود را بنویسید و برای ارسال آن بر روی فلش کنار قسمت چت و یا دکمه Enter کلیک کنید.

از دکمه چت برای بزرگ کردن یا بستن صفحه چت استفاده کنید.

شما می‌توانید سایز مربوط به پنجره گفت‌وگو را تغییر داده و آن را در هر جای صفحه خود قرار دهید.

شماره بازی

هر دور بازی با یک شماره بازی منحصر به فرد مشخص می‌شود.

این عدد ساعت شروع بازی را بر حسب GMT نمایش می‌دهد.

ثانیه:دقیقه:ساعت

لطفا از این عدد در هنگام صحبت کردن با قسمت ارتباط با مشتری (Customer Service) برای اشاره به یک دور مسابقه خاص استفاده کنید و یا از شماره بازی یک اسکرین شات بگیرید.

صدا

دکمه صدا، تمام صداهای مربوط به بازی را قطع و وصل می‌کند. توجه داشته باشید که وقتی میز بازی تغییر کند صدا به صورت خودکار وصل می‌شود.

شما می‌توانید تنظیمات مربوط به صدا را در قسمت تنظیمات (Settings) و سپس قسمت صدا (Sound) تغییر دهید.

تاریخچه بازی

با کلیک دکمه تاریخچه (History)، یک پنجره باز می‌شود که تمام دورهای بازی‌های زنده‌ای که بازی کردید به همراه نتایج آن را ارائه می‌دهد.

می‌توانید گزارشی از وضعیت فعالیت قبلی خود داشته باشید. برای این کار، یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنید:

  • تاریخچه حساب کاربری (ACCOUNT HISTORY): تاریخچه‌ی کاملی از کل حساب کاربری شما شامل تاریخ، بازی‌ها، مقدار شرط‌ها و مقدار برد پرداخت شده را به شما می‌دهد. آخرین دورهای بازی شده در بالای لیست نشان داده می‌شود.
  • تاریخچه بازی (GAME HISTORY): تاریخچه مربوط به یک بازی خاص را با انتخاب یک بازی از ستون بازی‌ها (Game) به شما ارائه می‌دهد.

تنظیمات (Settings)

دکمه تنظیمات یک لیست از تنظیمات قابل تغییر توسط کاربر را نمایش می‌دهد. تنظیماتی که انتخاب می‌کنید همان لحظه اعمال می‌شود و در تنظیمات پروفایل شما باقی می‌ماند. حتا اگر از هر دستگاه دیگری که وارد شوید تنظیمات به همان شکل است.

تنظیمات در چند زبانه مختلف در پنجره تنظیمات تقسیم بندی شده‌اند:

  • تنظیمات کلی (General)

_ می‌توانید صفحه مربوط به گفت‌وگو بازیکنان را در حالت پنهان/نمایش قرار دهید.

_ می‌توانید قسمت «شرط‌های جانبی» را فعال کنید.

  • تنظیمات ویدئو (Video)

تنظیمات مربوط به کیفیت ویدئو به صورت خودکار انجام می‌شود اما شما می‌توانید تنظیمات مربوط به کیفیت تصویر ویدئو را به صورت دلخواه تغییر دهید.

  • تنظیمات صدا (Sound)

شما می‌تواند صدای دیلر (Dealer’s Voice) و یا صدای بازی (Game Sound) را با دلخواه خود کم یا زیاد و یا قطع/ وصل نمایید.

نحوه برخورد با اختلالات و خطاها

اگر هر خطایی در بازی، سیستم شرط‌بندی و یا روند بازی اتفاق بیفتد، آن دور از بازی به صورت موقت متوقف می‌شود تا دیلر به مدیر شیفت اطلاع دهد. شما و سایر بازیکنان از طریق سیستم گفت‌وگو و یا یک پیغام کوچک بر روی صفحه (Pop-up message) مطلع می‌شوید که مشکل در حال بررسی است. اگر مدیر بتواند بلافاصله مشکل را رفع کند، بازی به صورت عادی ادامه پیدا می‌کند. اما اگر بلافاصله قابل حل نباشد، آن دور از بازی لغو و پول شرط اولیه بازیکنان شرکت‌کننده به حساب آن‌ها برمی‌گردد.

روند مربوط به قطع ارتباط (Disconnect)

اگر زمانی که هنوز زمان شرط بندی باقیمانده باشد ارتباط شما قطع شود، هر شرطی که بسته‌اید باطل می‌شود و مبالغ شرط به شما بازمی‌گردد. اما اگر بعد از بستن شرط ارتباط شما با آن دور از بازی قطع شود، هر شرطی که بسته بودید معتبر باقی می‌ماند و در غیاب شما بررسی می‌شود. بعد از ارتباط مجدد، شما می‌تواند نتایج شرط‌بندی خود را در پنجره مربوط به تاریخچه مشاهده کنید.

بازی‌های بیشتر

شما می‌تواند در صورت امکان دکمه لابی (LOBBY) را در هر لحظه جهت انتخاب بازی‌های دیگر انتخاب کنید.

این گزینه به شما این انتخاب را می‌دهد تا به راحتی هر بازی آنلاین و یا میز دیگری را انتخاب کنید. تا زمانی که تصمیم قطعی می‌گیرید وارد یک میز دیگر شوید، از میز فعلی حذف نمی‌شوید. شما حتی می‌توانید به جست‌وجوی بازی‌های دیگر در لابی بپردازید، در حالیکه در میز فعلی در حال بازی هستید.

بازی چند-میزه

اگر از بازی بی وقفه لذت می‌برید، شما می‌توانید همزمان به حداکثر چهار میز مختلف ملحق شوید و همه را به صورت همزمان از همان پنجره مرورگر خودتان ببینید.

بعد از آنکه حداقل به یک میز بازی ملحق شدید، بر روی گزینه لابی کلیک کنید. در قسمت لابی یا بازی بر روی گزینه اضافه کردن میز (+Table) مربوط به میز مورد نظر خود کلیک کنید تا به آن ملحق شوید. توجه داشته باشید برخی بازی‌های خاص قابلیت چند میزه شدن را ندارند، بنابراین دکمه (+Table) در آن‌ها وجود ندارد.

وقتی که چندتا بازی را همزمان انتخاب می‌کنید، اجازه دارید سایز پنجره اصلی را تغییر دهید، اما اجازه ندارید سایز پنجره مربوط به هر بازی جداگانه را تغییر دهید.

شما می‌توانید بدون اینکه تاثیری در سایر بازی‌هایی که به آن‌ها ملحق شده‌اید داشته باشد، از یک میز خارج شوید. برای خروج از یک میز بر روی دکمه X کلیک نمایید.

لطفا توجه داشته باشید که:

  • اگر به وسیله یک مرورگر یا دستگاه دیگر وارد یک میز شوید، به طور خودکار از آن میز خارج می‌شوید.
  • اگر به اشتباه به جای انتخاب گزینه اضافه کردن میز (+Table)، میز را انتخاب کنید، به جای ملحق شدن به یک میز جدید در کنار میز قبلی که داشتید، مستقیما وارد میز جدید می‌شوید.

ما دوستانه به شما توصیه می‌کنیم که تا جایی که صفحه شما اجازه می‌دهد و می‌توانید آزادانه و صحیح شرط ببندید وارد میزهای مختلف شوید.

کلیدهای میانبر

برای انجام دادن سریع امور مختلف در هنگام بازی کلیدهای میانبر زیر قابل استفاده است:

کلید

عملکرد

کلیدهای عدد ۱ به بعد

ژتون‌های مورد نظر خود را از قسمت ژتون‌ها انتخاب کنید. کلید ۱ مربوط به اولین ژتون از سمت چپ با کمترین ارزش است. کلید ۲ ژتون بعدی را انتخاب می‌کند و به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند.

دکمه Space

آخرین شرط شما را تکرار می‌کند. اگر دوباره آن را بفشارید شرط شما دوبرابر می‌شود.

(Ctrl+Z (CMD+Z

آخرین شرط شما را لغو می‌کند.

Delete

آخرین شرط شما را لغو می‌کند. اگر به مدت سه ثانیه این دکمه را نگه دارید، تمام شرط‌های شما حذف می‌شود.

Esc

اگر جایی مقدور باشد از دکمه Esc برای موارد زیر استفاده می‌شود:
  •    خارج شدن از حالت تمام صفحه
  •    بستن یک پنجره باز شده دوم (مانند تاریخچه، راهنما، تنظیمات و …)
  •    باز کردن لابی

 

 

bomb 5
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

درباره تیم محتوای بتکارت

آواتار تیم محتوای بتکارت

این مطالب را نیز ببینید!

کازینو ماکائو

کازینو ماکائو کجاست؟ 5 کازینوی برتر ماکائو را بشناسید

کازینو ماکائو کجاست؟ امروزه شرط بندی در کازینو زنده و آنلاین بهترین مدل شرط بندی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *