صفحه اصلی / آموزش کازینو / راهنمای بازی های کازینو زنده: شرط رایگان بلک جک

راهنمای بازی های کازینو زنده: شرط رایگان بلک جک

4 2 1

بازی کازینو بلک جک که از محبوب‌ترین بازی‌های کازینو زنده در بتکارت است را حتما یکبار امتحان کرده‌ و از هیجان آن لذت برده‌اید. پس می‌دانید بلک جک بازی مهارت است و البته شانس در آن هم دخالت دارد. شرط رایگان بلک جک (Free Bet Blackjack) یک نسخه از بازی بلک جک است که شرط‌های رایگان «اسپلیت» و «دابل داون» را ارائه می‌دهد.

هدف از این بازی به دست آوردن امتیاز بالاتر کارت‌ها در مقایسه با دیلر است بدون اینکه این امتیاز از ۲۱ بالاتر رود. بهترین دست بازی بلک جک است که مجموع دقیق امتیاز ۲۱ از دو کارت اول دریافتی بازیکن محاسبه می‌شود. شما تنها در برابر دیلر بازی می‌کنید و با دیگر بازیکنان رقابتی ندارید.

ورود به سایت بتکارت

ویژگی‌های بازی شرط رایگان بلک جک

میز بازی بلک جک

 • ۸ دست ورق در بازی وجود دارد.
 • دیلر همیشه روی امتیاز ۱۷ استند می‌کند.
 • دابل داون روی هر دو کارت اولیه ممکن است.
 • شرط اسپلیت رایگان روی کارت‌های جفت دست شما به جز کارت‌های ۱۰ وجود دارد.
 • شرط دابل داون رایگان روی مجموع امتیاز هارد ۹، ۱۰ و ۱۱دو کارت شما امکانپذیر است.
 • دو کارت اولیه با امتیاز برابر اسپلیت می‌شود.
 • تنها در هر دست یک اسپلیت ممکن است.
 • روی هر کارت آس اسپلیت شده تنها یک کارت داده می‌شود.
 • پس از اسپلیت کردن امکان دابل داون وجود ندارد.
 • چارلی شش کارت: اگر ۶ کارت با ارزش ۲۱ یا کمتر داشته باشید برنده هستید.
 • زمانیکه دیلر یک کارت آس دارد شرط بیمه ارائه داده می‌شود.
 • ضریب پرداخت بلک جک ۳ به ۲ است و مقابل امتیاز ۲۱ برنده است.
 • ضریب پرداخت شرط بیمه ۲ به ۱ است.
 • اگر دست‌های بازیکن و دیلر مساوی (امتیاز برابر) شود، شرط شما برگردانده می‌شود.
 • اگر دیلر با امتیاز ۲۲ بسوزد، شرط شما برگردانده می‌شود.

قوانین بازی

بازی توسط یک دیلر اجرا می‌شود و امکان حضور نامحدود بازیکن در هر دور بازی وجود دارد. بازی با ۸ دست ورق استاندارد۵۲تایی بازی می‌شود. ارزش کارت‌ها در بلک جک به صورت زیر است:

 • ارزش کارت‌های ۲ تا ۱۰ همان عدد روی کارت است.
 • کارت‌های عکسدار (سربازها، بی‌بی و شاه‌ها) هر کدام ۱۰ امتیاز دارند.
 • ارزش کارت‌های آس ۱ یا ۱۱ است هرکدام که به نفع امتیاز آن دست باشد و توجه داشته باشید دست سافت دستی است که یک آس با ارزش ۱۱ داشته باشد.
  دیلر بلک جکزمانیکه فرصت بستن شرط‌ها به پایان رسید، دیلر یک کارت روشده به همه بازیکنان و در آخر یک کارت به خود می‌دهد. در ادامه دیلر دور دوم کارت‌ها را به صورت روشده برای بازیکنان پخش می‌کند اما کارت دوم خود دیلر رونشده باقی می‌ماند. ارزش دو کارت اولیه شما در کنار کارت‌ها نشان داده می‌شود.

بلک جک

اگر ارزش دو کارت اولیه شما دقیقا ۲۱ باشد، شما بلک جک شده‌اید! بلک جک تنها با دو کارت اولیه امکانپذیر است. به دست آوردن امتیاز ۲۱ در پی اسپلیت کردن یک جفت کارت بلک جک محسوب نمی‌شود. بنابراین امتیاز بلک جک از امتیاز ۲۱ اسپلیت کردن یک جفت کارت بالاتر است و آن را شکست می‌دهد.

 بیمه

بیمه در بلک جک

اگر کارت روشده دیلر آس باشد، امکان خرید شرط بیمه برای جلوگیری از ریسک داشتن امتیاز بلک جک دیلر محیا است. حتا اگر امتیاز شما بلک جک باشد هم این امکان وجود دارد. اندازه و مبلغ شرط بیمه نصف مبلغ شرط اصلی شما است و شرط بیمه به طور مجزا از شرط آن دست بازی شما بسته می‌شود. سپس دیلر نگاهی به ارزش کارت دوم رونشده خود می‌کند تا اطمینان حاصل کند که بلک جک شده است یا خیر. اگر دیلر بلک جک نشده باشد، دور بازی ادامه پیدا می‌کند. در غیر این صورت اگر دیلر بلک جک باشد و امتیاز شما بلک جک نباشد، بازی به پایان می‌رسد و دست دیلر برنده است.

اگر دست دیلر و شما با هم بلک جک باشد، بازی با امتیاز مساوی به پایان می‌رسد و شرط شما برگردانده می‌شود. توجه داشته باشید زمانیکه کارت روشده دیلر ۱۰ یا کارت عکسدار باشد، گزینه خرید شرط بیمه برای شما وجود ندارد و در نتیجه دیلر کارت دوم رونشده خود را  برای امتیاز چک نمی‌کند.

 بیشتر بخوانید: با شرط بیمه دیگر نگران دست بلک جک دیلر نباشید

 دابل داون، هیت یا استند

اگر دیلر بر مبنای چک کردن دو کارت اولیه خود امتیاز بلک جک نداشته باشد، این فرصت به بازیکنان داده می‌شود تا امتیاز دست خود را بهتر کنند و این کار با درخواست کارت‌های بیشتر از دیلر انجام می‌شود که در اصطلاح به آن هیت (Hit) می‌گویند.

اگر امتیاز کارت‌های اولیه شما ۲۱ نباشد، می‌توانید تصمیم بگیرید که دابل داون کنید. در این صورت، شما شرط خود را دوبرابر کرده و تنها  یک کارت اضافه برای آن دست دریافت می‌کنید.

اگر مجموع هارد امتیاز دست شما ۹ ،۱۰و ۱۱ باشد، یک «شرط رایگان دابل» می‌گیرید. اگر تصمیم گرفتید که از این شرط استفاده کنید، یک «شرط رایگان» به شرط اصلی شما اضافه می‌شود. اگر برنده آن دور بازی باشید، ارزش «شرط رایگان» مطابق با شرط اصلی شما خواهد بود. بر همین مبنا مبلغ برد به شما پرداخت می‌شود و تنها شرط اصلی برگردانده می‌شود. اگر آن دور بازی را ببازید، تنها شرط اصلی را از دست خواهید دارد. در صورتیکه بازی مساوی شود، تنها شرط اصلی به شما برگردانده می‌شود.

از سوی دیگر، شما امکان درخواست یک کارت اضافه (هیت) برای بالاتر بردن امتیاز دست خود دارید. شما‍‌ ‌می‌توانید برای دریافت کارت‌های اضافه بیش از یک بار هیت کرده قبل از این که از امتیاز دست خود راضی باشید و قصد کنید روی همان امتیاز استند (توقف) کنید.

لطفا توجه کنید در صورتیکه امتیاز دست بازیکن سافت ۲۱ باشد که این امتیاز بهترین امتیاز ممکن برای یک دست محسوب می‌شود، او گزینه‌ای برای انتخاب نخواهد داشت.

 بیشتر بدانید: برای برد در بلک جک چه زمانی شرط خود را دوبرابر کنیم؟

 اسپلیت

اگر دو کارت اولیه شما جفت با ارزش یکسان باشد، شما این گزینه تصمیم‌گیری را دارید که جفت کارت های خود را به دو دست مجزا هر کدام با یک شرط مجزا تقسیم کنید. روی کارت‌های جفت خود به جز جفت ۱۰ «شرط اسپلیت رایگان» پیشنهاد می‌شود. شرط اصلی شما برای دست اول (سمت راست میز) و «شرط رایگان» برای دست دوم شما ( سمت چپ میز) بسته می‌شود. اگر برنده آن دور بازی باشید، مبلغ شرط رایگان شما مطابق با شرط اصلی خواهد بود و مبلغ برد بر همان مبنا به شما پرداخت‌ می‌شود. برای دست دوم هیچ مبلغ شرطی برگردانده نمی‌شود. اگر دست خود را با «شرط رایگان» ببازید، شرط خود را از دست نمی‌دهید. اگر بازی به تساوی ختم شود، هیچ شرطی برگردانده نمی‌شود.

اگر تصمیم دارید که کارت‌های ۱۰ خود را اسپلیت کنید، شرط برای دست دوم برابر با شرط اصلی خواهد بود.

نتیجه

اگر مجموع امتیاز دست شما بالاتر از۲۱ شود، آن دست می‌سوزد و شما شرط روی آن دست را از دست می‌دهید. زمانیکه تمام بازیکنان نوبت بازی خود را انجام دادند، دیلر ارزش کارت رو نشده خود را فاش می‌کند. دیلر باید روی دست با امتیاز ۱۶ یا کمتر هیت کند و روی امتیاز دست سافت ۱۷ یا بیشتر استند کند. (به یاد داشته باشید «دست سافت» شامل یک کارت آس به ارزش ۱۱ است.)

شما زمانی برنده هستید که ارزش نهایی دست شما در مقایسه با دست دیلر نزدیک به ۲۱ باشد یا زمانی که دست دیلر بسوزد، به جز مواردی که دیلر با امتیاز ۲۲ بسوزد. اگر ارزش دست شما با دست دیلر برابر باشد، آن دور بازی با نتیجه پوش پایان می‌یابد و شرط شما برگردانده می‌شود.

دیلر با امتیاز ۲۲ می‌سوزد

اگر دست دیلر شامل کارت‌هایی با ارزش ۲۲ باشد، شرط شما برگردانده می‌شود و دور بازی با قانون پوش پایان می‌یابد مگر اینکه بازیکن بسوزد. در این مورد، بازی با نتیجه مساوی به پایان نمی‌رسد و بازیکن می‌بازد.

اگر بازیکن بلک جک داشته باشد، بازی پایان می‌یابد بدون این که امکان سوختن دست دیلر با امتیاز ۲۲ وجود داشته باشد.

قانون چارلی شش کارته

قانون چارلی شش کارته این امکان را به شما می‌دهد اگر دست شما شامل ۶ کارت با مجموع امتیاز ۲۱یا کمتر باشد به طور اتوماتیک برنده شوید حتا اگر دیلر بلک جک داشته باشد. در صورت داشتن یک دست اسپلیت شده، هر دست به طور مجزا ارزیابی می‌شود. اگر دیلر پس از ارائه شرط بیمه بلک جک داشته باشد، قانون چارلی شش کارته بدون در نظر گرفتن نتیجه بازیکن موجود و ممکن نخواهد بود.

شرط های فرعی بلک جک

شرط‌های جانبی side bets

همچنین بازی بلک جک شامل شرط‌های جانبی Any Pair، 21+3، Hot 3 و Bust it است. شما می‌توانید این شرط‌های فرعی را در کنار شرط اصلی بلک جک ببندید. شما این شانس را دارید که هر یک از شرط‌های فرعی را برنده شوید چه شرط بلک جک شما برنده یا بازنده باشد.

شرط جانبی Any Pair

این شرط جانبی به شما این امکان را می‌دهد که روی ترکیب دو کارت اولیه دست خود شرط ببندید.

ترکیب برنده در این مورد هر دو کارت اولیه با ارزش یکسان است مانند: دو بی بی، دو آس، دو کارت ۱۰ و غیره.

دو نوع ترکیب برای شرط جانبی Any Pair وجود دارد که هر کدام ضریب پرداختی برد متفاوتی دارد:

 • کارت‌های جفت به عنوان مثال: ۱۰خاج و ۱۰دل
 • کارت‌های جفت هم‌خال به عنوان مثال: دو کارت آس پیک

شرط جانبی 3+21

این شرط جانبی در بازی این فرصت و شانس را به شما می‌دهد که اگر دو کارت اولیه شما به اضافه کارت روشده دیلر شامل هر کدام از ترکیبات برنده زیر مشابه با بازی پوکر باشد برنده شوید. این ترکیبات برنده ضریب پرداختی متفاوتی دارند:

 • تریپل هم‌خال: سه کارت مشابه هم‌خال؛ مثل ۳ بی‌بی دل
 • استریت فلاش:سه کارت با اعداد متوالی با خال مشابه؛ مثل ۱۰، سرباز، بی بی خشت
 • سه کارت: سه کارت هم عدد اما با خال متفاوت؛ مثل سه شاه با خال‌های متفاوت
 • استریت: ۳ کارت با اعداد متوالی که هم‌خال نباشند؛ مثل ۲ خاج + ۳ پیک + ۴ دل
 • فلاش: ۳ کارتی که هم‌خال باشند اما اعداد متفاوت و بدون توالی داشته باشند؛ مثل ۲، ۶ و ۱۰ پیک

شرط جانبی Hot 3

این شرط فرعی به شما این امکان را به شما می‌دهد که روی ترکیب سه کارت شرط ببندید. این سه کارت شامل دو کارت اولیه شما و کارت روشده دیلر است. ترکیبات زیادی برای شرط جانبی Hot 3 وجود دار که هر کدام ضریب پرداخت متفاوتی دارند:

 • مجموع ۱۹؛ مثل ۸ دل، ۲ خشت و ۹ پیک
 • مجموع ۲۰؛ مثل ۸ دل، ۲ خشت و ۱۰ پیک
 • مجموع ۲۱ هم‌خال؛ مثل ۹ خشت، ۲ خشت و ۱۰ خشت
 • مجموع ۲۱ غیر هم‌خال؛ مثل ۹ دل، ۲ خشت و ۱۰ پیک
 • سه کارت ۷؛ مثل ۷ دل، ۷ پیک و ۷ خشت

شرط جانبی Bust it

این شرط این امکان را به شما می‌دهد که شرط ببندید مجموع امتیاز کارت‌های دیلر بالاتر از ۲۱ رفته به عبارتی دست دیلر می‌سوزد.

در صورتیکه بازیکن بلک جک داشته باشد، شرط جانبی Bust it مساوی (قانون پوش) می‌شود.

ترکیبات برنده زیادی برای این شرط جانبی وجود دارد که ضریب پرداختی آنها متفاوت است:

 • سوختن دست دیلر با ۳ کارت
 • سوختن دست دیلر با ۴ کارت
 • سوختن دست دیلر با ۵ کارت
 • سوختن دست دیلر با ۶ کارت
 • سوختن دست دیلر با ۷ کارت
 • سوختن دست دیلر با ۸ کارت و بیشتر

ضریب پرداختی برد:

 • ضریب پرداختی بلک جک ۳ به ۲ است.
 • ضریب پرداختی دست برنده ۱ به ۱ است.
 • اگر دیلر بلک جک شود، ضریب پرداخت بیمه ۲ به ۱ است.

مبالغ برد بر اساس نوع شرط بسته شده پرداخت می‌شود:

نوع شرط نتیجه مبلغ پرداختی برد
هر کارت جفت

جفت هم‌خال

جفت

۲۵:۱

۸:۱

شرط جانبی 3+21 تریپل هم‌خال

استریت فلاش

سه کارته

استریت

فلاش

۱۰۰:۱

۴۰:۱

۳۰:۱

۱۰:۱

۵:۱

شرط جانبی Hot 3 سه کارت ۷

مجموع ۲۱ هم‌خال

مجموع ۲۱ غیر هم‌خال

مجموع ۲۰

مجموع ۱۹

۱۰۰:۱

۲۰:۱

۴:۱

۲:۱

۱:۱

شرط جانبی Bust it سوختن دست دیلر با ۸ کارت و بیشتر

سوختن دست دیلر با ۷ کارت

سوختن دست دیلر با ۶ کارت

سوختن دست دیلر با ۵ کارت

سوختن دست دیلر با ۴ کارت

سوختن دست دیلر با ۳ کارت

۲۵۰:۱

۱۰۰:۱

۵۰:۱

۹:۱

۲:۱

۱:۱

درصد بازگشت مبلغ به بازیکن:

درصد تئوری پرداخت بهینه:

 • بلک جک: ۹۸.۴۵ درصد
 • هر کارت جفت: ۹۵.۹۰ درصد
 • 21+3: ۹۶.۳۰ درصد
 • %Hot 3: ۹۴.۶۰
 • Bust it: ۹۴.۱۲%

*بر مبنای اولین دست در کفشک

روش شرط‌بندی

پنل محدودیت شرط‌ها در بالای صفحه حداقل و حداکثر محدودیت مجاز شرط‌ها را نشان می‌دهد.

شرط رایگان بلک جک ۱-۱۰۰۰ دلار

محدودیت میز بلک جک

برای شرکت در بازی، شما باید بودجه کافی برای پوشش و پرداخت شرط‌ها داشته باشید. شما می‌توانید موجودی (Balance) خود را روی صفحه مشاهده کنید.

موجودی

چراغ‌های راهنمایی وضعیت فعلی شما را برای شرط بندی در این دور بازی نشان می‌دهد:

 • چراغ سبز: زمان مجاز شرط بندی
 • چراغ زرد: زمان شرط‌ بندی تقریبا رو به اتمام است
 • چراغ قرمز: زمان شرط روی این دور به پایان رسیده است

8266e4bfeda1bd42d8f9794eb4ea0a13 209dd8c2662b96ce14928333f055c5580 2441536d14988aacd0a462b7045b0433d 2

نمایشگر ژتون‌ها این امکان را به شما می‌دهد تا ارزش هر ژتونی که مایل هستید در بازی با آن شرط ببندید را انتخاب کنید. تنها نماد ژتون‌هایی به شما نمایش داده می‌شود که شما بر حسب موجودی فعلی خود می‌توانید از آنها استفاده کنید.

f19c9085129709ee14d013be869df69b 2

وقتی یک ژتون را انتخاب کردید، شرط بندی را به سادگی با کلیک کردن روی قسمت مناسب شرط بندی روی میز بازی تکمیل کنید.  هر بار که روی ناحیه شرط کلیک می‌کنید، بر اساس مقدار ژتونی که انتخاب کردید یا تا زمانیکه به حداکثر مقدار مجاز شرط برای آن شرط انتخابی برسید، شرط شما افزایش پیدا می‌کند. وقتی شما حداکثر شرط را می‌بندید، هیچ مبلغ اضافه دیگری برای آن شرط پذیرفته نمی‌شود و پیغامی روی قسمت شرط‌بندی شما ظاهر می‌شود که به شما اعلام می‌کند که به مقدار حداکثر شرط رسیده‌اید.

وقتی یک شرط را می‌بندید، دکمه دوبرابر (Double) در صفحه ظاهر می‌شود. هر بار کلیک این دکمه، شرط شما را تا رسیدن به مقدار حداکثر مجاز دو برابر می‌کند. توجه داشته باشید که شما باید موجودی کافی در حساب کاربری خود داشته باشید تا بتوانید تمام شرط‌‌های خود را دوبرابر کنید.

شما می‌توانید بر روی دکمه «شرط بندی بر روی همه شرط های جانبی» (ALL SIDE BETS) کلیک کنید که به شما اجازه می‌دهد تا بر روی تمام شرط‌های جانبی شرط ببندید. این گزینه پس از بستن شرط اصلی موجود است.

با هر بار کلیک کردن روی دکمه مبلغ ژتون انتخابی روی هر یک از شرط‌های جانبی قرار می‌گیرد.

دکمه تکرار (Repeat) به شما این امکان را می‌دهد که تمام شرط‌های خود از دور قبلی بازی را تکرار کنید. این دکمه تنها تا قبل از انتخاب اولین ژتون فعال می‌ماند.

دکمه بازگشت (Undo) آخرین شرطی را که شما بسته‌اید، حذف می‌کند. می‌توانید دکمه بازگشت (Undo) را چندین بار بزنید تا شرط‌های شما تک به تک و خلاف جهتی که شرط‌ها را بسته‌اید، حذف شود. همچنین می‌توانید تمام شرط‌های خود را با نگه داشتن دکمه بازگشت پاک کنید.

علامت مجموع شرط‌ها (Total Bet) مقدار کل شرط‌هایی که در این دور بسته‌اید، نمایش می‌دهد.

تصمیم گیری

تصمیم گیری در بلک جک

بعد از آنکه دو کارت اول خود را دریافت کردید، می‌توانید با توجه به دستتان یک تصمیم اولیه بگیرید. انتخاب‌های شما برای تصمیم‌گیری (برای مثال هیت، توقف، دابل داون و یا اسپلیت) روی جایگاه شما نمایش داده می‌شود. فقط مواردی که در حال حاضر برای شما در دسترس باشد، فعال می‌شود.

هر گزینه تصمیم‌گیری آمار واقعی بازی را منعکس می‌کند، تصمیمات دیگر بازیکنان زمانی که دقیقا در شرایط شما بودند و همان گزینه تصمیم‌گیری را داشتند.

گزینه‌های تصمیم گیری به شکل زیر نشان داده شده‌اند:

هیت: دکمه سبز با علامت +

استند: دکمه قرمز با علامت منفی

دابل داون: دکمه نارنجی با علامت ×2

اسپلیت: دکمه آبی با دو فلش مخالف

اسپلیت رایگان و دابل داون رایگان: دکمه‌های طلایی با عنوان «رایگان»

اگر در زمان تصمیم‌گیری برای دابل داون یا هیت موجودی حساب شما ناکافی باشد، تصمیمات انتخابی شما رد شده و به جای آنها تصمیمات خودکار اعمال می‌شود.

هیت: اگر تصمیم به دابل داون داشتید

هیت: اگر تصمیم شما اسپلیت بود و مجموع امتیاز کارتهای شما کمتر از 11 باشد

استند: اگر تصمیم شما اسپلیت بوده و مجموع امتیاز کارت‌های شما بیشتر از 11 باشد

گفت‌وگو: می‌توانید با دیلر و یا سایر بازیکنان گفت‌وگو داشته باشید. در قسمت چت (Chat Field) پیام خود را بنویسید و برای ارسال آن بر روی فلش کنار قسمت چت و یا دکمه Enter کلیک کنید.

از دکمه چت برای بزرگ کردن یا بستن صفحه چت استفاده کنید.

شما می‌توانید سایز مربوط به پنجره گفت‌وگو را تغییر داده و آن را در هر جای صفحه خود قرار دهید.

شماره بازی: هر دور بازی با یک شماره بازی منحصر به فرد مشخص می‌شود.

این عدد زمان شروع هر دور بازی را بر حسب GMT به صورت ساعت:دقیقه:ثانیه نشان می‌دهد.

لطفاً از این عدد در هنگام صحبت کردن با قسمت ارتباط با مشتری (Customer Service) برای اشاره به یک دور مسابقه خاص استفاده کنید و یا از شماره بازی یک اسکرین شات بگیرید.

صدا: دکمه صدا، تمام صداهای مربوط به بازی را قطع و وصل می‌کند. توجه داشته باشید که وقتی میز بازی تغییر کند صدا به صورت خودکار وصل می‌شود.

شما می‌توانید تنظیمات مربوط به صدا را در قسمت تنظیمات (Settings) و سپس قسمت صدا (Sound) تغییر دهید.

تاریخچه بازی: با کلیک دکمه تاریخچه (History)، یک پنجره  باز می‌شود که تمام دورهای بازی‌های زنده‌ای که شما بازی کردید به همراه نتایج آن ارائه می‌دهد.

می‌توانید گزارشی از وضعیت فعالیت قبلی خود داشته باشید. برای این کار، یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنید:

تاریخچه حساب کاربری: تاریخچه‌ی کاملی از کل حساب کاربری شما شامل تاریخ، بازی‌ها، مقدار شرط‌ها و مبالغ برد پرداخت شده را به شما می‌دهد. آخرین دورهای بازی شده در بالای لیست نشان داده می‌شود.

تاریخچه بازی: تاریخچه مربوط به یک بازی خاص را با انتخاب یک بازی از ستون بازی‌ها (Game) به شما ارائه می‌دهد.

تنظیماتدکمه تنظیمات یک لیست از تنظیمات قابل تغییر توسط کاربر را نمایش می‌دهد.

تنظیماتی که انتخاب می‌کنید همان لحظه اعمال می‌شود و در تنظیمات پروفایل شما باقی می‌ماند. از هر دستگاه دیگری که وارد شوید این تنظیمات نیز باقی خواهد ماند.

شما می‌توانید تنظیمات مربوط به تنظیمات کلی بازی را تغییر دهید.

تنظیمات در چند قسمت مختلف در پنجره تنظیمات (Settings) تقسیم بندی شده‌اند:

 • تنظیمات کلی (General):می‌توانید صفحه مربوط به گفت‌وگو دیگر بازیکنان را در حالت پنهان/نمایش قرار دهید.
 • می‌توانید شرط های جانبی اضافه را فعال کنید.
 • تنظیمات ویدئو (Video): تنظیمات مربوط به کیفیت ویدئو به صورت خودکار انجام می‌شود اما شما می‌توانید تنظیمات مربوط به کیفیت تصویر ویدئو را به صورت دلخواه تغییر دهید.
 • تنظیمات صدا (Sound): شما می‌تواند صدای دیلر (Dealer’s Voice) و یا صدای بازی (Game  Sound) را با دلخواه خود کم یا زیاد و یا قطع/ وصل نمایید.

نحوه برخورد با اختلالات و خطاها

اگر هر خطایی در بازی، سیستم شرط‌بندی و یا روند بازی اتفاق بیفتد، آن دور از بازی به صورت موقت متوقف خواهد شد تا دیلر به مدیر شیفت اطلاع دهد. شما و سایر بازیکنان از طریق سیستم گفت‌وگو و یا یک پیغام کوچک بر روی صفحه (Pop-up message) مطلع می‌شوید که مشکل در حال بررسی است. اگر مدیر بتواند بلافاصله مشکل را رفع کند، دور بازی به صورت عادی ادامه پیدا خواهد کرد. اما اگر بلافاصله قابل حل نباشد، آن دور از بازی لغو و پول شرط‌های  اولیه بازیکنان شرکت‌کننده به حساب آن‌ها برمی‌گردد.

روند مربوط به قطع ارتباط (Disconnect)

اگر ارتباط شما با یک دور از بازی قطع شود، هر شرطی که بسته بودید معتبر باقی می‌ماند و در غیاب شما بررسی می‌شود. بعد از ارتباط مجدد، شما می‌توانید نتایج شرط‌بندی خود را در پنجره مربوط به تاریخچه (History) مشاهده کنید

بُر زدن کارت‌ها (Shuffling)

بازی تا رسیدن به کارت جداکننده (Cut card) ادامه پیدا می‌کند. بعد از آن بلافاصله کارت‌ها توسط دیلر و یا یک شخص برزننده بر زده می‌شود. اگر میز بُر (Shuffle Table) وجود داشته باشد، دو کفشک با دو دسته کارت دیگر وجود خواهد داشت. در این شرایط، دیلر کفشک‌ها را تعویض می‌کند و یک شخص شروع به بُر زدن کارت‌ها در«میز بُر» می‌کند در حالی که دیلر به اجرای بازی ادامه می‌دهد.

بازی‌های بیشتر

شما می‌تواند در صورت امکان دکمه لابی را در هر لحظه جهت انتخاب بازی‌های دیگر انتخاب کنید.

این گزینه به شما این انتخاب را می‌دهد تا به راحتی هر بازی آنلاین و یا میز دیگری را انتخاب کنید. تا زمانی که مطمئناً تصمیم می‌گیرید وارد یک بازی یا میز دیگر شوید، از میز فعلی حذف نمی‌شوید. شما حتی می‌توانید در حالیکه در بازی فعلی در حال بازی هستید، به جست‌وجوی بازی‌های دیگر در لابی بپردازید.

چند بازی همزمان

اگر از بازی بی‌وقفه لذت می‌برید، شما می‌توانید همزمان به حداکثر ۴ میز مختلف ملحق شوید و همه را به صورت همزمان از همان پنجره مرورگر خودتان ببنید.

بعد از آنکه حداقل به یک میز بازی ملحق شدید، بر روی گزینه لابی (Lobby) کلیک کنید. در قسمت لابی یا بازی بر روی گزینه (+Table) مربوط به میز مورد نظر خود کلیک کنید تا به آن ملحق شوید. توجه داشته باشید برخی بازی‌های خاص قابلیت چند میزه شدن را ندارند، بنابراین دکمه (+Table) در آن‌ها وجود ندارد.

وقتی که چندتا بازی را همزمان انتخاب می‌کنید، اجازه دارید سایز پنجره اصلی را تغییر دهید، اما اجازه ندارید سایز پنجره مربوط به هر بازی جداگانه را تغییر دهید.

شما می‌توانید، بدون اینکه تاثیری در سایر بازی‌هایی که به آن‌ها ملحق شده‌اید داشته باشد، از یک میز خارج شوید. برای خروج از یک میز بر روی دکمه X کلیک نمایید.

لطفاً توجه داشته باشید که:

 • اگر به وسیله یک مرورگر یا دستگاه دیگر وارد همان میز شوید، به طور خودکار از آن میز خارج می‌شوید.
 • اگر به اشتباه به جای انتخاب گزینه (+Table)، مستقیم نشان یک میز را انتخاب کنید، به جای ملحق شدن به یک میز انتخابی به همراه میز قبلی که داشتید، تنها میزها را با هم جابه جا کرده‌اید.

ما دوستانه به شما توصیه می‌کنیم که تا جایی که صفحه شما اجازه می‌دهد و می‌توانید آزادانه و صحیح شرط ببندید وارد میزهای مختلف شوید.

کلیدهای میانبر

برای انجام دادن سریع امور مختلف در هنگام بازی کلیدهای میانبر زیر قابل استفاده است:

کلید عملکرد
کلیدهای عدد ۱ به بعد ژتون‌های مورد نظر خود را از قسمت ژتون‌ها انتخاب کنید. کلید ۱ مربوط به اولین ژتون از سمت چپ با کمترین ارزش است. کلید ۲ ژتون بعدی را انتخاب می‌کند و به همین ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد.
دکمه Space آخرین شرط شما را تکرار می‌کند. اگر دوباره آن را بفشارید شرط شما رو دوبرابر می‌کند.
CTRL+Z آخرین شرط شما را لغو می‌کند.
Delete آخرین شرط شما را لغو می‌کند. اگر به مدت ۳ ثانیه این دکمه رو نگه دارید، تمام شرط‌های شما حذف خواهد شد.
Esc اگر جایی مقدور باشد از دکمه Esc برای موارد زیر استفاده می‌شود:

 • خارج شدن از حالت تمام صفحه
 • بستن یک پنجره باز شده دوم (مانند تاریخچه، راهنما، تنظیمات و …)
 • بازکردن لابی
ezgif 3 a78afeab419f

درباره bcadmin

آواتار bcadmin

این مطالب را نیز ببینید!

خطوط پرداخت در ماشین اسلات

هرآنچه در مورد خطوط پرداخت در ماشین اسلات باید بدانید

شاید سوال شما هم باشد که خطوط پرداخت در ماشین اسلات چگونه است و نحوه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *